Zvony jsou pojmenované po svých patronech, jimž budou zasvěceny po svatých Cyrilu a Metoději, Zdislavě a Vojtěchovi, a nesou jejich reliéfy. Z věže a dvou věžiček ambitu kostela začnou znít příští rok.

Řemeslníci nyní pracují na přípravách pro jejich zavěšení. „Bude zhotovena nová dřevěná zvonová stolice, dřevěná hlavice s kováním a srdce zvonů. Dále se pracuje na elektroinstalaci věže i věžiček v ambitech," uvedl Vladimír Vojtěch Záleský, duchovní správce farnosti Nanebevzetí Panny Marie, která areál Zelené hory hory spravuje.

Zvony pro Zelenou horu odlil pražský zvonařský mistr Petr Rudolf Manoušek. „Zvony jsou hotové, zvonicí stroje jsou už také k dispozici. Jsem teď v kontaktu s tesaři, budeme v nejbližší době dokončovat závěsy hlavice, na nichž zvony visí," popsal zvonař Petr Rudolf Manoušek.

Kdy budou zvony v příštím roce vysvěceny a zprovozněny, není zatím přesně dáno. „Přáli jsme si, aby to bylo letos na letní pouť rodin, nakonec jsme to nestihli. Pokud se ale vše podaří, chtěli bychom, aby nové zvony požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle o svatojánské pouti v květnu," přiblížil Záleský.

Sedm desetiletí

„Konstrukce, na něž se zvony na věžích zavěsí, byly při úpravách v minulosti zlikvidovány. Musejí se tedy nově budovat, a přístupnost je komplikovaná. Areál je navíc pod dohledem UNESCO a vše tam podléhá schvalování, tedy je to trochu zdlouhavější proces," řekl Petr Rudolf Manoušek. „Moc se těším, až bude vše hotové. Každý zvon bude mít vlastní věž, zvuk se tedy bude při procházení areálu měnit. Bude to na poslech velmi zajímavé," dodal mistr zvonař.

Podle dochovaných archivních listin kdysi míval kostel zvonů pět. „Jejich jména ani velikost neznáme. Po válečné rekvizici zvonů v roce 1917 zůstal jediný malý zvon doplněný až v roce 1926 dvěma novými zvony Cyrilem a Metodějem, co vážily třicet sedm a padesát sedm kilogramů. Laděné byly v harmonickém akordu g2 a2 a c3. Nově odlité zvony mají podobnou hmotnost a stejné ladění," popsal Vladimír Vojtěch Záleský. Náklady na pořízení a instalaci zvonů nejsou ještě přesně vyčíslené. Nejmenší zvon bude stát kolem sedmdesáti a ten největší zhruba sto tisíc korun.

Náhradu za zvony zabavené v 1. světové válce vyrobila firma Manoušek. Petr Rudolf Manoušek tak nyní navázal na to, co ve Žďáře vytvořil jeho dědeček. „Mám vždy radost, když se obnovují zvony tam, kde dříve bývaly. A když jsou navíc od mého táty nebo dědy, těší mě to o to víc," usmál se Petr Rudolf Manoušek.

Zvony ze Zelené hory naposled zvonily před více než sedmdesáti lety. Na jaře válečného roku 1942 byly totiž znovu zabaveny jako válečná rekvizice, a od té doby pak už v kostele žádný zvon nebyl.