Tím ale hodování ani zdaleka nekončí. Na řadě bude místní část Zvole – Branišov. Tamní Svatováclavské hody s programem u svátečně vyzdobené máje vypuknou v neděli 8. října v 16 hodin.

Také letos bude vynesen ortel nad nebohým beránkem, který na sebe opět vezme hříchy místních obyvatel. Následovat bude v 17 hodin v kulturním domě hodová zábava. K tanci a k poslechu zahraje Zuberská šestka.