Na spárkatou zvěř je nejvíce upřena pozornost myslivců, neboť zrovna tento druh dělá lesníkům potíže při obnovách lesa. „Spárkatá zvěř je v honitbách Kraje Vysočina tradičně nejvíce zastoupena srnčí zvěří,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová. Hodnota 28 613 kusů dělá více než tři čtvrtiny populace veškeré spárkaté zvěře v kraji. Druhou příčku mají tři tisíce černé zvěře.

Počet odstřelů srnčí zvěře byl loni 10 697, což je o šest procent více než o rok dříve. Ještě výrazněji stoupl počet ulovené černé zvěře – téměř patnáct tisíc je o šedesát procent více než v roce 2018. „Přesto se stavy zvěře na Vysočině příliš nezměnily a v porovnání s rokem 2018 došlo jen k malému úbytku. Výjimkou je černá zvěř, jejíž populace dokonce mírně vzrostla,“ porovnala Neuwirthová.

I přes setrvalé stavy zvěře vnímá poslední myslivecké statistiky krajský radní pro lesní hospodářství Martin Hyský (ČSSD) pozitivně. „Přeji si dosažení přiměřených stavů zvěře a přijatelných škod. Ukazuje se, že většině myslivců není situace se škodami spárkatou zvěří lhostejná a jsou schopni v otázce škod zvěří účinně pomáhat,“ uvedl s tím, že myslivce k vyššímu odlovu černé zvěře motivuje i kraj, který vyplácí finanční příspěvek za čelisti ulovené zvěře.