„V letošním roce bude vyčleněná částka věnována především na údržbu a revizi stávajících chemicky ošetřených silničních úseků. Na projektu Kraj Vysočina s Nadačním fondem Generali spolupracuje od roku 2010, a bezpečnějších je tak sto kilometrů silnic na Vysočině. Pachové ohradníky jsou v současné době jednou z nejefektivnějších prostředků vedoucích ke snižování počtu střetů vozidel se zvěří," informovala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Pachové ohradníky se speciální pěnou, která vydává pro zvěř odpudivý zápach, ji přimějí, aby před vozovkou zpozorněla. Od začátku projektu bylo na Vysočině osazeno více než sedm tisíc dřevěných kůlů s pěnou.

Chemická látka, která zvěř odpuzuje, se do pěny obvykle dodává jednou za čtvrt roku, pokud se kůly nacházejí v závětří. Zhruba jedenkrát během dvou měsíců je třeba pěnu obnovit, je-li zvěř odpuzující pěna umístěna na kůlech, které stojí na větrném místě.

Nebezpečné úseky: mezi lesem a polem

„V letošním roce bude po dohodě s uživateli honiteb příspěvek využit především na údržbu už ošetřených úseků," uvedl Jiří Bartoš z oddělení lesního hospodářství na krajském úřadě.

Dotace, kterou myslivci na pachové plašiče dostávají, však nepokryje veškeré náklady, které jsou s jejich instalací spojené. Zejména pokud se myslivci v jednotlivých honitbách snaží kůly rozmístit i v dalších nebezpečných úsecích, jichž není ve žďárském okrese s četnými lesními porosty málo.

„Nejhorší to bývá v místech, kde je z jedné strany silnice les a z druhé pole s nějakou pro zvěř lákavou plodinou, třeba s řepkou. V takových úsecích pak bývá střetů motorových vozidel se zvěří nejvíce," poznamenal pro Deník Oldřich Sedlář, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou.

„Dotace, kterou dostáváme, nám stačí jenom na chemii, instalaci kůlů si myslivci zajišťují sami a kromě toho v jednotlivých sdruženích na pachové ohradníky sami finančně přispívají. Letos tak v okrese v jejich režii přibydou další úseky s ohradníky, například v Bobrové, v Rokytně nebo v Herálci," pokračoval Sedlář s tím, že v okrese jsou udržovány čtyři desítky kilometrů pachových ohradníků.

Výhodou je, že zvěř si místa, kde byly v předchozím období pachové ohradníky použity, nějakou dobu pamatuje a vyhýbá se jim, i když na novou aplikaci odpuzující látky ještě v úseku nestačilo dojít.

Podle Sedlářových slov je již prokázáno, že ztráty na zvěři i majetku jsou díky instalaci pachových ohradníků v kritických lokalitách výrazně nižší. „Například v úseku od Stržanova směrem na Škrdlovice, který vznikl jako jeden z prvních v okrese, ubylo srážek se zvěří až o osmdesát procent," podotkl Oldřich Sedlář.

„Bylo by dobré, kdyby se v tomto projektu byla ochotna angažovat ještě nějaká další pojišťovna, u které je pojištěno hodně motoristů," dodal jednatel mysliveckého spolku Sedlář.