Pokud bude ohlas případných klientů dostatečný, přípravy projektu stacionáře budou moci být ve spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou zahájeny.

„V Bíteši máme domov důchodců, kde je zajištěna péče čtyřiadvacet hodin denně nebo dům s pečovatelskou službou určený pro lidi samostatně žijící. Stacionář by byl zařízením, jež poskytne zázemí pro seniory, kteří potřebují pomoc druhé osoby, o něž se celodenně stará doma rodina a nejsou zcela imobilní,“ vysvětlila Eva Zavadilové, velkobítešská radní pro sociální oblast.

Služba denního stacionáře nabízí seniorům během dne péči a podporu a umožňuje jim kontakt s běžným společenským prostředím. Výrazně pomoci může zařízení také rodinám, které o důchodce pečují. Přes den totiž stacionář poskytne jejich blízkým zázemí a pomoc, zatímco rodina seniora může docházet do zaměstnání, vyřídit si nějaké pochůzky a osobní záležitosti. Na neposledním místě to pro blízké seniorů znamená také úlevu od náročné péče.

Lidé, kteří by o využívání služby měli zájem, se mohou zapojit do dotazníkového šetření, jež potrvá do 10. října 2011. Lidé v něm zodpoví mimo jiné i dotazy, zda by měli jejich blízcí nebo oni samotní v rámci služby zájem o stravování, rehabilitaci nebo jak často by stacionář využívali. Dotazníky si lze stáhnout na webu města a vyplněné je poslat na uvedenou adresu nebo odevzdat na podatelně městského úřadu.

Denní stacionář funguje například také ve Velkém Meziříčí. Ve Žďáře nad Sázavou zase mají službu zvanou Domovinka. Využívat ji mohou osoby s sníženou soběstačností, o které se nemá během dne kdo postarat. Denní pobyt, který je tvořen například i procházkami a nejrůznějšími zájmovými činnostmi, tam může využít až šest osob.