Se zařízením nových ordinací lékařům pomohl finančně i kraj. Prostřednictvím Fondu Vysočiny mohli žadatelé získat až 300 tisíc korun. Peníze byly určené právě pro zubaře a dětské lékaře a všechny vyčerpané ještě nejsou. „Pro letošní rok fond nabízí podporu celkem 1,5 milionu korun. Aktuálně jsme vyčerpali 1,1 milionu korun. Pokud o spolufinancování nových nebo navazujících ordinací požádá do konce roku více subjektů, je kraj připravený podporu přiměřeně ještě dále navyšovat,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný.

Ilustrační foto
Zubaři na Vysočině chybí, lidé se mají obracet na pojišťovny

Pokud má někdo zájem o získání finanční podpory od kraje, informace najde na webových stránkách Fondu Vysočiny

O dotaci mohou zažádat jak obce a svazky obcí tak nově přímo konkrétní poskytovatelé zdravotních služeb v oboru zubní lékařství nebo pediatrie. Podmínkou samozřejmě je, že nová ordinace musí být v Kraji Vysočina.