Díky terénní službě mohou zájemci využít v klidu svého domova nejenom poradenství odborných pracovnic, ale i možnost zapůjčit si speciální pomůcky. Právě tyto pomůcky mohou zlepšit vývojový stav dětí z klientských rodin a také naučit jejich blízké, jak vlastně s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením pracovat.

„Zhruba třetina našich malých klientů má vyloženě jen zrakové postižení. Dvě třetiny pak mají postižení kombinované, což znamená, že se k vadám zraku přidružují nějaké další problémy, například epilepsie, sluchové postižení, vývojové vady, mentální vývojové opoždění, šilhavost a podobně,“ popsala Lucie Špuláková, koordinátorka sociální služby žďárského detašovaného pracoviště.

Právě proto musejí být poradci vyškoleni ve všech oblastech a vývojových obdobích, jimiž postižené děti během prvních sedmi let svého života procházejí a během nichž obvykle službu rané péče využívají. „V současné době dojíždíme do zhruba pětadvaceti rodin. Dvě máme přímo ze Žďáru nad Sázavou, další pak třeba na Bystřicku, Jihlavsku nebo Třebíčsku,“ vyjmenovala Lucie Špuláková.

Stezka podél břehu Konventského rybníka nesoucí název Naučná stezka kolem Zelené hory byla uvedena do provozu v dubnu 2011.
Stezka kolem rybníka během let zchátrala, čeká ji revitalizace

Péče poradkyň rané péče nese podle ní své ovoce. V mnohých případech se daří míru postižení výrazně zmírnit. Pro blízké handicapovaného dítěte je ale úspěchem i to, že se naučí s postižením zacházet a najdou vhodné způsoby dorozumívání. „Důležité je s dětmi začít pracovat co nejdříve, to se pak šance na zlepšení výrazně zvyšuje,“ zdůraznila Lucie Špuláková. Například při poruchách sítnice se dá světlocit poměrně často obnovit pomocí nejrůznějších světelných pomůcek. Právě využívání světla je v péči o zrakově postižené velmi časté. Různobarevným nasvícením pak lze například označovat věci denní potřeby, což handicapovaným může běžný život dost usnadnit.

A jaký je postup pro ty, kteří začínají pomoc rané péče, jež je bezplatná, využívat? V první fázi klienti navštíví specialistku rané péče - instruktorku zrakové stimulace v Brně, která zjistí, jaké jsou zrakové dovednosti pacienta. Podle nich je pak určen další postup zrakové stimulace či pomůcky, které poradkyně budou posléze při práci s dětmi používat. „Pro naše klienty je výhodou i to, že si pomůcky mohou vyzkoušet nebo zapůjčit, případně jim na jejich pořízení můžeme pomoci získat prostředky přes nejrůznější nadace a projekty,“ vysvětlila Lucie Špuláková.

Po vyšetření v Brně a stanovení následného postupu práce pak poradkyně dojíždějí za rodinou domů, zpočátku zhruba jednou za měsíc, později pak jednou za dva až tři měsíce podle potřeby malého klienta a jeho rodiny. Právě zapojení, podpora a spolupráce blízkých je podle pracovnic rané péče velmi důležitá.

„Naším cílem je, aby dítě nemuselo být někde v ústavu a mohlo vyrůstat ve své rodině. My se snažíme blízké vše naučit, poradit jim nebo poskytnout již zmiňované pomůcky. Ve chvíli, kdy jsou si rodiče jistí, že péči zvládnou, je většinou vyhráno,“ dodala Lucie Špuláková.

Co je raná péče?

Na podporu dětí s postižením v raném věku a rovněž na podporu jejich rodin se zaměřuje sociální služba rané péče, kterou vymezuje zákon o sociálních službách. Jde o terénní službu, doplněnou případně i ambulantní formou, což znamená, že poradci rané péče dojíždějí do rodin a v přirozeném prostředí dítěte poskytují odbornou pomoc a poradenství, provázejí rodiče při péči o dítě a při jeho výchově nebo přinášejí důležité informace a pomůcky.

Cíle Společnosti pro ranou péči

Dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí.

Rodiče či pečující osoby dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem mají včas informace, podporu a odbornou pomoc.

Rodiče či pečující osoby se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo s ohroženým vývojem.

Rodiče či pečující osoby dětí s postižením nebo ohroženým vývojem jsou partnery odborníků – účastní se rozhodování o potřebné podpoře a službách pro sebe a pro své dítě.

Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina potřebuje podporu společnosti.


Kontakt:

Detašované pracoviště pro Kraj Vysočina
Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
Dolní 165/2, 591 01, Žďár nad Sázavou
Telefon: 774 240 234
Email: vysočina@ranapece.cz,
Web: www.ranapece.cz, záložka Brno