„Jde o první velký zásah po téměř třiceti letech. Doposud se provádělo jen odstraňování odumřelých částí větví a kmene. Důvodem zásahu jsou odborníky potvrzené trhliny ve kmeni stromu, které by mohly vést k jeho rozlomení," uvedl majitel pozemku, na němž lípa roste, Petr Dvořáček z Bystřice nad Pernštejnem.

To potvrdil i Ondřej Bystřický z oddělení péče o krajinu Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy ve Žďáře nad Sázavou. „K ošetření dojde z důvodu zvýšení nízké provozní bezpečnosti. Strom je do výše několika metrů napaden dřevomorem kořenovým a na dolní části kmene už jsou živé jen ty části, které byly původně adventivními kořeny stromu, zbytek dolní části kmene je víceméně mrtvý," řekl Bystřický.

Zásah odborníka má zlepšit zdravotní stav stromu. „Tedy vytvořit celkově podmínky pro co nejdelší zachování stromu na daném stanovišti. Stromy v tomto věku se přirozeně rozlamují a snižují svou korunu, a tohle ošetření kopíruje přirozené procesy rozpadu a předchází statickému selhání větví či stromu," vysvětlil Ondřej Bystřický.

K vlastním revitalizačním pracím, respektive k jejich podstatné části, by mělo dojít v srpnu, pokračovat budou nejdéle do konce října. Není vyloučeno, že drobnější úpravy se uskuteční ještě v příštím roce.

Výrazná změna

Strom pár let po úpravě nebude tak impozantní, jak ho lidé znají dosud. Dojde ke snížení jeho celkové výšky, některé větve budou zkráceny, na jiných budou zase instalovány vazby. Dojde k odstranění odumřelé dřevní hmoty z kmene především u stěny sousedící chalupy a k zastřešení nově vzniklých otvorů v dutině, aby do ní při dešti nezatékalo.

„Vzhledem k tomu, že je ale lípa velice vitální, zejména v tvorbě nové dřevní hmoty, bude za několik let opět vítat návštěvníky v plné kráse," poznamenal Petr Dvořáček.

Památný strom, který se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, je se svojí výškou okolo dvaadvaceti metrů a bezmála dvanáctimetrovým obvodem kmene druhým největším stromem ve východních Čechách. Ošetření absolvuje pravidelně po dvou či třech letech.

Žďárské vrchy Sedm století stará Lukasova neboli Zpívající lípa v Telecím v Pardubickém kraji se ještě letos dočká zásadního dendrologického zásahu. Ten podstatně změní její vzhled.