„Jde o první velký zásah po téměř třiceti letech. Doposud se provádělo jen odstraňování odumřelých částí větví a kmene. Důvodem ořezání byly odborníky potvrzené trhliny ve kmeni stromu, které by mohly vést k jeho rozlomení," uvedl majitel pozemku, na němž lípa roste, Petr Dvořáček z Bystřice nad Pernštejnem. „Práce prováděl arborista Martin Němec se dvěma kolegy, který kvůli tomu přerušil práce na stromech ve Švédsku, protože o Zpívající lípu pečuje od roku 1986. Byla to pro něj prestižní záležitost, přičemž tento odborník pracuje také v Litvě, Anglii či USA," poznamenal Dvořáček.

Lípa byla naposledy razantněji ořezána v roce 1986, kdy musela být odstraněna část silných větví, protože byly napadeny hnilobou. Poté už strom absolvoval jenom pravidelné dendrologické ošetření v rozmezí dvou až tří let. „K současnému ošetření došlo z důvodu zvýšení nízké provozní bezpečnosti - strom byl do výše několika metrů napaden dřevomorem kořenovým a v dolní části kmene už byly živé jen ty části, které byly původně adventivními kořeny stromu, zbytek dolní části kmene byl víceméně mrtvý - a z důvodu zlepšení zdravotního stavu. Tedy celkově pro co nejdelší zachování stromu na daném stanovišti. Stromy v tomto věku se přirozeně rozlamují a snižují svou korunu, a tohle ošetření „kopíruje" přirozené procesy rozpadu a předchází statickému selhání větví či stromu," vyjádřil se Ondřej Bystřický z oddělení péče o krajinu Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy ve Žďáře nad Sázavou.

Samotný zásah podle majitele pozemku a vedle lípy stojící památkově chráněné roubené chalupy proběhl podle plánu. Došlo ke snížení koruny stromu, odstranění vodorovných větví nad střechou chalupy, montáži stabilizačních úvazků na některé větve, zakrytí nových otvorů a odstranění části dřevokaznou houbou napadeného dřeva. „Většina tohoto napadeného dřeva hlavně ve kmeni byla ponechána, protože podle Martina Němce může toto mít ještě nosnou a zpevňující funkci," vysvětlil Petr Dvořáček.

Ořezání Zpívající lípy vyšlo na bezmála třicet tisíc korun. „Agentura pro ochranu přírody a krajiny České republiky zaplatila z programu péče o krajinu za ošetření stromu celkem 29 910 korun," upřesnil Ondřej Bystřický. „Chtěl bych poděkovat Správě CHKO Žďárské vrchy za velice vstřícný přístup a pomoc, osobně jsem zvědav, jak bude lípa vypadat na jaře, až se do stromu začne natahovat míza," dodal Petr Dvořáček.

Zpívající lípa z Telecího se dostala i na poštovní známku a její „dcery" rostou na pražském Vyšehradě i v Rakousku.

Pověst o Zpívající lípě, která se dochovala do dnešních dní, je spojena s dobou náboženského útlaku. V mohutném vykotlaném kmeni měl podle legendy český bratr Jiroušek tajně opisovat zakázané žalmy, aby se dál dostávaly mezi tamní obyvatele, kteří se v minulosti většinou hlásili k církvi bratrské či k jiným reformačním směrům, v té době ještě zapovězeným. Při své práci si písmák v lípě svítil lojovými svíčkami a opisované texty si prozpěvoval. Zvenku však byla dutina stromu stěží postřehnutelná, Jirouškův polohlasný zpěv se mísil se šuměním listí obrovského stromu a nic netušící kolemjdoucí byli přesvědčeni, že strom zpívá. Téma této pověsti literárně zpracovala řada autorů, věnovali se mu například i Alois Jirásek a Teréza Nováková.