Z hektaru zemědělci v průměru sklidili 6,22 tuny obilí, což je podle údajů agrární komory skoro o sedm desetin lepší výsledek než před rokem. Nejvíc se v tomto kraji urodilo ozimé pšenice, ozimého ječmene a žita. Podle údajů Ministerstva zemědělství však Vysočina za průměrným výnosem dosaženým v celém Česku zaostala o devět desetin tuny.

V celé zemi zbývalo na začátku týdne posekat obilí na posledních 1,3 procenta polí. Průměrný hektarový výnos činil 6,31 tuny.

Nadprůměrnou úrodu měli zemědělci na Vysočině v republikovém porovnání u ozimého ječmene, žita, ovsa a u triticale. U ozimé pšenice, která rostla skoro na polovině obilných polí Vysočiny, zaostal výnos průměrem pouze o tři desetiny tuny. Nižší výnosy měly na Vysočině také jarní ječmen a jarní pšenice.

Na Vysočině sklidili zemědělci ozimé pšenice z hektaru 6,69 tuny, přes 6,6 hektaru se dostal výnos u ozimého ječmene. Žita odváželi z hektaru 6,07 tuny a celkově ho sklidili 19 798 tun, největší množství mezi kraji v zemi. Výnosy jarního ječmene a triticale se v kraji pohybují kolem 5,5 tuny, pod pěti tunami zůstaly pouze u jarní pšenice a u ovsa.