Kromě toho, že se účastnil položení základního kamene sokolovny, právě při jeho návštěvě vznikla legendární fotografie, na které Masaryk drží v náručí malé žďárské děvčátko v kyjovském kroji – tříletou Evičku Neugebauerovou. O deset let později se tento snímek stal námětem pro vydání poštovní známky, která se proslavila.

Poštovní známka z roku 1938 zaznamenala velký úspěch. Zanedlouho obletěla celý svět a začaly se stejně jako nyní objevovat i otázky – kdo je to malé děvčátko v náručí prezidenta, a kdy a kde vznikla původní fotografie?

„Krátce nato se čtenáři mnoha novin a časopisů dověděli, že ta tříletá holčička je Evička Neugebauerová a fotografie vznikla 17. června 1928 při prezidentově návštěvě na Horácku. Jedné z cest, které T. G. Masaryk absolvoval v roce 1928 po celé Moravě v rámci oslav desetiletí republiky," uvádí autor Karel Černý, který v roce 2000 vydal publikaci Kdo je děvčátko z fotografie?

Kytička pro starého pána

Eva Neugebauerová, později provdaná Haňková, která po emigraci v roce 1951 žije s rodinou v USA, si zážitek ze žďárského náměstí uchovala v paměti. Ačkoliv tehdy netušila, že onen pán, který ji bere do náručí, je prezident Masaryk a že jednou jí nikdo neřekne jinak než „děvčátko ze známky".

„V době, kdy byl snímek pořízen, mi byly tři roky. Pamatuji si na tuto událost, ač jsou moje vzpomínky poněkud neúplné. Byly jsme s maminkou obě oblečeny do kroje. Na náměstí byla spousta lidí a mnoho hluku. Pan řídící Jindra, který tam přivedl své žáky ze Zámku Žďáru, promluvil na chvíli s maminkou a pak se mne oba ptali, zda bych šla na tribunu a dala kytičku tomu starému pánovi," vybavila si Eva Haňková detaily. Pak vyšla po schodech na tribunu.

„Najednou jsem se ocitla v Masarykově náručí. Ptal se mne, jak se jmenuji a kde mám maminku. Snažila jsem se mu ji ukázat, ale v tom davu jsem ji neviděla. Viděla jsem ale fotografa na vyvýšeném podiu, jak se díval do velké kamery s varhánky," vylíčila Eva Haňková.

Horácké listy z 29. června 1928 o žďárském setkání napsaly: „Jménem dětí ze Žďáru a okolí pozdravila pana prezidenta Vlasta Fňukalová s celým sborem dětí. Nejmenší z nich, tříletou Evičku Neugebauerovou, vzal pan prezident při tom do náručí a zeptal se: „Jak se jmenuješ? Pojedeš se mnou?" Ale milá Evička vrtí hlavou, že ne. Od maminky se jí nechce." Když po deseti letech vyšla známka s Masarykem, který ji drží v náručí, navštěvovala už reálné gymnázium v Pardubicích, kde bydlela u babičky.

Kdo fotografoval?

„Sama jsem se o tom dověděla od maminčiny přítelkyně, která byla poštovní úřednicí ve Žďáře. Studovala jsem tenkrát na reálném gymnáziu v Pardubicích a přijela jsem právě do Žďáru na pololetní prázdniny. Když jsem se vrátila po prázdninách do Pardubic, věděl už o mně tisk a byla jsem najednou středem pozornosti, až mi z toho bylo úzko. Redaktoři mne vyhledávali, žádali, abych něco napsala nebo jim něco řekla. Do školy i domů mi docházely celé stohy dopisů s žádostí o podpis. Většina dopisů pocházela z různých konců ČSR, ale byly mezi nimi i z míst, které se nám tehdy zdály exotické – z Austrálie i z Ameriky," připomněla Haňková.

Dodnes není jasné, kdo je autorem oné jedinečné fotografie, jejíž motiv se objevil i na propagačním letáku československého zahraničního odboje za druhé světové války ve Velké Británii. „Hovořilo se například o Antonínu Horníkovi, ale mohl to být i někdo jiný," dodal Černý.