„Letos v prvním pololetí získalo příslib státní dotace z okresu Žďár nad Sázavou osm žadatelů, což znamená náklady ve výši 1,2 milionu korun,“ informoval Jaroslav Šmejkal z oddělení technické ochrany životního prostředí krajského odboru životního prostředí.

Šmejkal dodal, že konkrétně se jednalo o soukromé osoby z Velkého Meziříčí, Oslavice, Nových Sadů, Dolních Heřmanic, Hamrů nad Sázavou a Balin. Sebráno bylo ve žďárském okrese dvanáct detektorů, jež po stanovenou dobu zjišťovaly úroveň radiace v objektech.

A proč je vlastně radioaktivní plyn radon vznikající rozpadem uranu tak nebezpečný?

Rakovina plic

Na Vysočině ročně zemřou více než dvě stovky lidí na rakovinu plic a minimálně čtvrtinu z nich má na „svědomí“ právě nadprůměrná aktivita radonu.
Ten proniká zejména do domů, bytů, vodovodů a může být přítomen i ve stavebních materiálech. Ohrožené lokality jsou k dispozici v radonových mapách ČGÚ (Český geologický úřad) nebo na www.suro.cz (web Státního ústavu radiační ochrany). Jedná se o radonové riziko podle složení geologického podloží upřesněné podle už proměřených lokalit a domů.

Pokud je zjištěno, že objekt je skutečně postižen radonovou zátěží, je třeba ji odstranit, či minimalizovat. „Závisí to na dispozici objektu a na míře jeho postižení. Nemusí se tudíž vždy jednat o tradiční odstraňování starých podlah a instalaci odvětrávacího systému s vyústěním nad střechu. Jsou i takové způsoby, kdy není nutný zásah do obytných prostor. To však musí posoudit odborná firma,“ vysvětlil Šmejkal.

Žďárský okres je v rámci kraje Vysočina co do míry postižení na druhém místě (první je Třebíč). „Lidé by se měli více, a to třeba i prostřednictvím obcí, zajímat o měření radonu stopovými detektory, které je ještě stále bezplatné. Stačí obci nahlásit adresy případných zájemců a postoupit takový seznam ke mně na krajský úřad a ostatní již zařídím,“ poradil postup Jaroslav Šmejkal. „Od proměření se potom odvíjejí další postupy jak zvýšenou radiaci odstranit a jak na ni získat státní dotaci. I s tímto všem kraj pomůže,“ poznamenal Šmejkal s tím, že získání těchto dotací podléhá přísným pravidlům a jejich celková výše bude v příštím roce silně omezena.

Kraj Vysočina v rámci aktuálního radonového programu rovněž zabezpečuje pro obce státní dotace na odradonování veřejných vodovodů, ve kterých byla zjištěna objemová aktivita radonu přesahující mezní hodnotu 300 Becquerelů na metr krychlový (Bq/m3). „Tedy kdy již nesmí být dodávána ke spotřebě a obce by ve svém rozpočtu na zařízení k odstranění radonu prostředky nenašly, neboť se jedná v průměru o dva miliony na jednu akci,“ připomněl Jaroslav Šmejkal.

V prvním pololetí letošního roku se v okrese podařilo získat dotaci na ozdravení vodovodu ve Velké Losenici na Žďársku, a to ve výši dva miliony a tři sta tisíc korun. „Ve starším ze dvou obecních vodojemů sice bylo instalováno odradonovací zařízení, avšak to pocházelo z poloviny 80. let, dosluhovalo a vykazovalo stále častější poruchy. Obsah radonu ve vodě pak pochopitelně ihned stoupal nad limitní hodnoty,“ popsal starosta Velké Losenice Miloslav Černý.

„Podařilo se nám získat dotaci na nové zařízení, v současné době dokončujeme vyřizování stavebního povolení. Předpokládáme, že v září se uskuteční rekonstrukce,“ doplnil velkolosenický starosta Černý.