Jak potvrdil druhý žďárský místostarosta Ladislav Bárta, v tuto chvíli byla skutečně po projednání schválena urbanistická studie revitalizace sportovní zóny ve Žďáře, čímž byl podle jeho slov dán jasný signál, že lokalitu radní chápou jako sportovní zónu a další věcí, které se tam v budoucnosti budou dít, se budou dělat právě v duchu této studie. „Zároveň rada města uložila městskému úřadu, příspěvkové organizaci Sportis a mně zajistit další přípravu podle vypracované studie. S ohledem na vhodné krajské, státní nebo evropské dotační zdroje v rámci možné etapizace a realizace," vyjádřil se Bárta.

Pro věc hlasovalo osm z devíti radních. „Záměr není součástí aktuálního akčního plánu města. Nechceme lidem něco slibovat," dodal ale první místostarosta Jaromír Brychta.

Obnova sportovní zóny za 275 milionů korun se na jednání rady dostala minulý měsíc s tím, že žádné z navržených usnesení, které bylo tehdy uděláno, nedostalo nadpoloviční většinu hlasů. Proto rozhodnutí na čtyři týdny odložili. „Byl to můj nápad, abychom se k tématu vrátili za měsíc. Musím říci, že nikdo z přítomných nebyl proti studii, nikým nebyla napadena, aby to bylo jinak. Všechny vyděsila spíše vize rozsahu změn," vysvětlila starostka Dagmar Zvěřinová. Rovněž podle ní studie zřetelně deklaruje to, jak si představitelé okresního města představují údržbu a rozvoj území, na němž stojí zimní či fotbalový stadion, tenisové kurty nebo například rychlobruslařský ovál. „My s lokalitou nemáme jiný záměr," ujistila Zvěřinová.

Podle vizualizace by byla v případě uskutečnění projektu postavena krytá tenisová hala, rozšířena rychlobruslařská dráha a vznikla by plocha pro plážový volejbal. Své místo by v lokalitě našel skatepark nebo hřiště s atrakcemi pro děti. Součástí návrhu jsou demolice nevyhovujících budov nebo přístavby nových objektů a zázemí pro sportovce k těm stávajícím.