„My děláme od výsadeb přes prořezávání až po kácení úplně všechno. Dokážeme pokácet i stromy na nebezpečných místech, a to i v případě, když je zapotřebí je postupně odřezávat a po malých kouscích spouštět dolů,“ sdělil arborista Michael Fiala z Nového Města na Moravě.

Pokácet strom není vždy jednoduché. „V těch složitějších případech nejprve při šplhání nahoru strom odvětvím a odshora jej postupně odřezávám. Někdy se to dá házet přímo na zem, jindy musím špalky jeden po druhém opatrně spouštět. Záleží na tom, jestli je tam místo, či ne,“ popsal Michael Fiala, který dokáže vyřešit situaci s kácením i na velmi nebezpečných místech.

Arborista se ovšem nevěnuje pouze samotnému kácení. Svým zákazníkům dokáže také říct, v jakém stavu jejich stromy jsou a jakou konkrétní péči potřebují. Zvládne speciální řezy, zajistí inventarizaci dřevin nebo vysadí nové stromy a postará se následně o jejich zdravý růst. „Kácení je pouze malou částí z toho, co dělám. V podstatě jde o to minimalizovat jakékoliv problémy se stromy. Ideální je začít se o ně starat odmala, započít s péčí u mladého stromku tak, aby se daly dopředu eliminovat všechny možné pozdější defekty. Ale i v případě, že se k ošetření stromu dostanu o něco později, dá se spousta problémů vyřešit a ledacos zachránit,“ podotkl Michael Fiala.