Při zkouškách na vodní nádrži Mostiště mezi devátou a jedenáctou hodinou dopoledne budou muset vodohospodáři uzávěr krátkodobě otevřít naplno.

„Během zkoušek bude zapotřebí manipulovat i krátkodobě do sto procent otevření rozstřikovacího uzávěru do průtoku 17,5 m3/s. Podle manipulačního řádu se při průtoku nad 15 m3/s zaplavují pozemky přilehlé k toku a při průtoku nad 22 m3/s dochází k podmáčení a rozlivům v zastavěné části obce Mostiště," informoval vodohospodářský dispečink.