„Právě pořádáme Retrotýden – pro děti běží ve škole program aktivit, který jim umožní nahlédnout do doby nedávné historie. Děti se poučí a zároveň se pobaví,“ řekl ředitel školy Ivo Kuttelwascher.

Školáci si tak prostřednictvím soutěží, her nebo výstav mohou názorněji představit, s čím se už dnes nesetkají, ale bylo třeba typické pro dobu, kterou prožili jejich rodiče a prarodiče. Leccos nového se dozvědí, a učitelé si zase zavzpomínají. „Dětem ve své třídě jsem třeba popsala, že dříve by mi musely říkat ‚soudružko učitelko‘. A že si to můžou vyzkoušet, jestli chtějí. Reakce byla jednoznačná: Mně se to nelíbí, já vám tak říkat nebudu,“ usmála se učitelka Lenka Stehlíková. „Učitelky také tento týden vesměs vyučují oděné v dobovém oblečení,“ dodal s úsměvem ředitel.

Děti zvědavě okukují výstavky, které jim běh času názorně připomínají – jedna třeba ukazuje učebnice, které si nosili do školy právě jejich rodiče (i učitelé). Zaujaly je také ukázky starých rekvizit pro školní výuku, včetně funkčního modelu parního stroje.

Na výstavě ve škole mají své místo i staré počítače. „Jsou tam skutečné a funkční exempláře z devadesátých let. Děti se dost podivují nad počítačovými hrami z ‚pravěku‘, ale hrají je s nadšením. Retro počítačovou učebnu nám pomohli připravit pracovníci střediska volného času Active,“ pověděl Ivo Kuttelwascher.

Zajímavá je pro školáky i výstava vývoje mobilních telefonů, kde mohou vidět spoustu modelů jak z „dřevních dob“ telefonování přes mobily, tak těch novějších. Vystavené jsou i věci, které si spousta lidí z nostalgie stále nechává doma, hračky nebo sportovní potřeby, a ve škole se hrají léty prověřené hry - i ty, co se hrávaly pod lavicí.

Spoustu legrace si žactvo i členové pedagogického sboru užili na diskotéce v rytmu 80. let, kterou včera pořádali v tělocvičně a kde bylo oblečení z „osmdesátek“ obzvlášť vítáno. „Samozřejmě nechyběly disko hity Michala Davida nebo Pavla Horňáka z té doby, připravili jsme ale i různé hry a písničkové nebo taneční soutěže,“ zmínila Lenka Stehlíková.