Nejasné hubnutí, bolesti břicha, krvácení z konečníku. Ani jeden z těchto příznaků není podle novoměstského gastroenterologa Petra Zítky radno podcenit – může se za nimi skrývat rakovina tlustého střeva. Lidé ale i přes tyto a často narůstající obtíže na vyšetření nejdou. A když k lékaři přijdou, může být pozdě. „Zrovna dneska tu jeden takový pacient byl,“ řekl sedmatřicetiletý lékař.

Co je příčinou vysoké úmrtnosti u rakoviny tlustého střeva?

Rakovina tlustého střeva a konečníku je u nás druhým nejčastějším zhoubným nádorem vůbec. Hlavní příčina vysoké úmrtnosti dnes spočívá zejména v tom, že lidé přijdou pozdě, protože pokud nemají potíže, nepovažují za nutné podstupovat jakákoliv vyšetření. Pacienti s rakovinou zažívacího traktu v naprosté většině potíže nebo bolesti nemají. A pokud ano, tak, bohužel, jde obvykle už o pokročilá stadia onemocnění.

Má na rozvoj rakoviny tlustého střeva vliv náš životní styl?

Životní styl, stravovací návyky, nepravidelná strava a stres mohou být jednou z příčin vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku – rozhodně ale ne hlavním, a ne jediným. Velký vliv má například dědičnost, současné chronické onemocnění střeva a mnoho dalších faktorů. Je proto důležité překonat stud nebo strach a přijít k preventivnímu vyšetření.

Jaká tedy mohou lidé absolvovat vyšetření v rámci prevence?

V rámci prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku vám každý praktický lékař na vaši žádost provede takzvané screeningové vyšetření, které spočívá v provedení testu na skryté krvácení do stolice. Test se provádí u lidí, kteří nemají jakékoliv potíže se zažíváním. Je naprosto bezbolestný, jde v podstatě jen o vzorek stolice, který vloží do speciální miniobálky a lékař vám okamžitě řekne, jestli je výsledek pozitivní, nebo naopak. Nárok na bezplatné vyšetření mají všichni muži a ženy od 50 let, mladší ročníky si za test připlatí asi dvě stě korun. Test samozřejmě není zcela stoprocentní, a proto se při negativitě testu doporučuje opakovat jej každé dva roky.

Co se děje dál, pokud je tento test pozitivní?

U jedinců s pozitivním výsledkem se provádí vyšetření tlustého střeva – kolonoskopie. Ta už bohužel patří mezi nepříjemná vyšetření. Každý ho však snáší jinak, a pokud se pacient k vyšetření dostaví s doprovodem, je naprostým standardem podání injekce k lepší snášenlivosti výkonu. Důležité je den před kolonoskopií nejíst a užívat předepsané projímadlo.

Toto vyšetření už pacientům poskytne jasný výsledek?

V drtivé většině ano, protože odhalí i velmi malé zárodky rakoviny tlustého střeva. Je vhodné zejména pro pacienty, kteří už mají zažívací potíže jako je nejasné hubnutí nebo bolesti břicha, krvácení z konečníku. Ve žďárském okrese je toto vyšetření dostupné v gastroenterologických ambulancích v Novém Městě na Moravě, ve Žďáře nad Sázavou a v Mostištích.

Jaká je naděje na vyléčení?

Ročně u nás onemocní osm tisíc lidí a z toho jich pět tisíc zemře. Nicméně ve žďárském okrese je poměr vyšší ve prospěch vyléčených pacientů. Jakmile lidé přijdou včas, je šance na vyléčení opravdu vysoká – z nádorů zažívacího traktu patří procento zcela vyléčených pacientů k nejvyšším. Právě díky zmíněnému „screeningu“, tedy preventivnímu vyšetření, dochází k pozvolnému poklesu výskytu rakoviny tlustého střeva v naší populaci.

LUCIE JANEBOVÁ