„Šála v celkové délce 5 064 metrů je upletená, dokázaly jsme to. Celkové množství šály není ještě pohromadě, protože některé z pletařek své díly šály doplétají,“ potvrdila za novoveselské pletařky Jitka Kalasová s tím, že v neděli 21. října se uskuteční v úřadu městyse v pořadí třetí a současně i závěrečný pletací dýchánek. Tam jsou zvány všechny dámy, které se akce zúčastnily, a současně budou na úřadě shromážděny i zbývající metry pletáže, které ještě mají ženy doma „na jehlicích“.

Dámy z Nového Veselí, ale i odjinud, pletly šály od srpna 2015 s tím, že ji postupně natáhnou a sešijí na nové trase plánovaného silničního obchvatu, o který městys, jímž prochází frekventovaná krajská silnice, usiluje již dlouhou řadu let.
Unikátní pletený výrobek, na kterém se podílí asi tři desítky žen převážně v důchodovém věku, bude s největší pravděpodobností rovněž aspirovat na český rekord. „Chtěli bychom kontaktovat Agenturu Dobrý den Pelhřimov a pokusit se o zaregistrování českého rekordu,“ potvrdil novoveselský starosta Zdeněk Křivánek. Do té doby budou balíky pestrobarevné pletáže čekat na svoji premiéru.

Šála je hotová, chybí už jen kýžený obchvat, jenž přeložkou krajské silnice II/353 spojující Žďár s Jihlavou obejde nejenom Nové Veselí, ale i sousední Budeč. „Rada kraje už schválila zadávací dokumentaci, takže může být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby,“ sdělil Zdeněk Křivánek. Pokud půjde vše hladce, výhledově by se mohlo začít stavět na jaře, přičemž práce by měly trvat dva roky.

Lukáš Klimeš se narodil v autě, je to ale zdravé a pohodové miminko. Jeho maminka Monika při jeho zrození prožívala velký strach, zpětně je však ráda za rychlý a bezproblémový porod.
Lukášek se dral na svět příliš rychle, narodil se v autě