Žena usměvavá, stále optimisticky naladěná a vždy ochotná pomoci druhým lidem s podobným osudem. „Popálky vznikly v roce 2013 transformací Sdružení na pomoc popáleným dětem, které fungovalo od roku 1994 při Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Mně se v tom roce stal úraz, byla jsem pacientkou tohoto sdružení,“ popsala Jana Lacinová.

Zmíněný úraz, kdy jako třináctiletá vylezla na železniční vagon, kde ji zasáhlo pětadvacet tisíc voltů, což způsobilo popáleniny na šedesáti procentech těla, v podstatě předurčil její budoucí povolání. Když v roce 2010 Sdružení na pomoc popáleným dětem zaniklo, přemýšlela, jak by šlo pomáhat dalším pacientům.

„Vždycky jsem snila o tom, že vznikne organizace, která by popáleným pomáhala ihned poté, co se jim úraz stane. Začali jsme s primářem brněnské kliniky řešit, co s tím. Domluvila jsem se s maminkou jedné popálené holčičky - Klárou Mayerovou, která tehdy byla na mateřské dovolené, že by to rozjela. Naivně jsem si tehdy myslela, že zvládne všechno sama, ale začalo se to rozjíždět natolik, že jsem do toho musela také vstoupit. Začala jsem jezdit do Brna a pak nám vyšel i velký projekt z Norských fondů, který postavil Popálky na nohy,“ popsala počátky organizace, jež dodnes pomáhá pacientům popáleninových úrazů v celé republice, její spoluzakladatelka Jana Lacinová.

Na Ženu roku 2018 nominovala Janu Lacinovou její kamarádka Markéta Nováková. „Anketa běží v časopise Žena a život. V kategorii charita nás nejprve bylo asi padesát soutěžících. Nejprve hlasovala veřejnost, Žďárští se na hlasování podíleli opravdu hodně,“ usmála se Jana Lacinová, která se i díky hlasům svých domácích fanoušků dostala mezi finalisty.

Další krok byl na odborné porotě, která nakonec rozhodla, že si spoluzakladatelka Popálek titul Žena roku 2018 v kategorii charita opravdu zaslouží. „Jsou s tím spojené příjemné věci, ale časově velmi náročné. Jsem ráda, že se spolu se mnou zviditelní také Popálky, že o nich nyní bude více lidí vědět. A třeba se nám díky tomu podaří získat i další peníze na provoz naší organizace,“ zadoufala Jana Lacinová.