15. září 2010 byl papežem Benediktem XVI. jmenován kaplanem Jeho Svatosti.

V roce 2014 získal Jan Daněk ocenění Nového Města na Moravě za své celoživotní zásluhy. Během jeho novoměstského působení se mimo jiné podařilo obnovit sgrafta Karla Němce na kostele svaté Kunhuty.