Úprav se tak dočká například lokalita Čechovy sady, kde po odvodnění údolí dojde k jeho zavezení zeminou a následnému překrytí ornicí. Výsledná podoba pozemku tak umožní například pozdější vybudování sportoviště nebo výstavbu bytových domů.

Hlína z dálnice bude využita ještě v meziříčské Zahradní ulici, kde město buduje plochu pro cvičné jízdy motorek autoškoly. Půda tam vytvoří základ pro následné položení asfaltu.

Vedení města zdůraznilo, že veškerá použitá zemina splňuje všechny potřebné atesty vyžadované odborem životního prostředí.