Ve Žďase se za zavřenými dveřmi Zeman sešel s vedením firmy. Poté následovalo krátké setkání s několika desítkami zaměstnanců největšího žďárského zaměstnavatele.

„Prostudoval jsem si velice pečlivě ekonomické údaje vašeho podniku. Mimo jiné údaje o průměrné mzdě, která má činit dvacet tři tisíc čtyři sta korun. A vždycky se dívám do tváří lidí, jestli se usmívají, nebo jestli se mračí, a jestli si říkají, kdopak asi těch dvacet tři tisíc čtyři sta dostává. Ale nezapomeňte, přátelé, že je to průměr. A průměr je statistická, ošidná veličina. Když jeden má v hrnci jedno kuře, druhý nemá v hrnci nic, tak statisticky oba dva chutně poobědvali půlku kuřete," zněla první slova prezidenta Zemana do uší lidem pracujícím ve firmě.

„Ředitel mě ujistil, že budou vánoční přídavky a přídavky na dovolenou. Takže doufám, že vaše obličeje se rozjasní," zvěstoval dobrou zprávu Miloš Zeman s tím, že doufá, až se za rok do firmy vrátí, že i průměrná mzda bude vyšší.

Pro Žďas nešetřil slovy chvály. „Největší problém naší země je nezaměstnanost. Máme skoro šest set tisíc nezaměstnaných. Já si velice vážím všech podniků, které tím, že mají zakázky, udržují úroveň zaměstnanosti tady na Vysočině v přijatelných mezích," nechal se slyšet prezident. A svá slova doplnil: „Když je člověk nezaměstnaný, a táta od rodiny přijde domů a řekne, vyhodili mě z práce, tak i kdyby mu manželka nebo děti neřekly nic, tak v jejich očích vidíte, že si říkají, a člověče, co jsi zač, že nedokážeš sehnat práci. Takže poděkujme všem těm, kteří práci dávají," řekl prezident Miloš Zeman.

Druhým žďárským zastavením prezidentské kolony bylo setkání s lidmi před Domem kultury. Prezident z rukou starostky Žďáru Dagmar Zvěřinové převzal vázu, zakázkový výrobek ze žďárské sklářské huti Princ. „Je to typický výrobek z našeho regionu, i když skláren už nám v okolí mnoho nezůstalo," poznamenala starostka Zvěřinová. Miloš Zeman na oplátku na prapor města zavěsil pamětní stuhu a podepsal se do pamětní knihy Žďáru nad Sázavou.

Prezident, kterého před Domem kultury čekalo několik stovek lidí, neopomněl poděkovat za vřelé přijetí. A dovolil si opravit slova Dagmar Zvěřinové. „Paní starostko, řekla jste, že jsem tady skoro jako doma. Nemáte pravdu, já jsem tady doma. V Novém Veselí, pár kilometrů od Žďáru, jsem už dvacet čtyři let. Jako naplaveninu tam berou každého, kdo tam nežije alespoň dvacet pět let. Za rok tedy přestanu být naplaveninou a stanu se plnoprávným obyvatelem Vysočiny," vyjádřil se Miloš Zeman a vysloužil si potlesk obyvatel města shromážděných pod schodištěm vedoucím k Domu kultury, jež suplovalo improvizované pódium.

O burce

A došlo i na Zemanův nesmiřitelný postoj k islámu, který nedávno rozbouřil mezinárodní politickou scénu. „Nezískávám tím mediální body, nicméně islámská civilizace zakazuje ženám vzdělání a účast na veřejném životě. Tam by paní starostka nemohla být starostkou ani senátorkou, zato by nosila slušivou burku. Civilizace v zemi, kde je polovina populace vyloučená z účasti na vzdělání a veřejném životě, není skutečnou civilizací," vyjádřil se Zeman a byl opět odměněn potleskem přihlížejících.

Zeman také nepřímo přislíbil další návštěvu města. „Máte rozkopané náměstí," prohlásil Miloš Zeman. „Za rok se vrátím a se mnou přijde i zákon, a pevně doufám, že se už spolu sejdeme na novém náměstí," dodal prezident. „Beru vás za slovo a se mnou i všichni ostatní, příští rok se budeme těšit," podotkla Zvěřinová.