Rekonstrukce na Zelené hoře končí. „Postupně mizí zbývající lešení. Návštěvníky však může poněkud překvapit, že asi osmdesát procent ambitu je opraveno včetně malované Německé kaple, ale zbytek u hlavní brány zůstal stejný," vysvětlil Ondřej Vobejda, kastelán svatostánku vystavěného podle návrhu stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla v letech 1719-22.

V ambitu se dochovaly nejstarší zbytky omítek a zároveň i původních červených pigmentů, kterými byl ambit z vnějšku zpočátku vymalován. "To má dokumentovat nejstarší historii kostela a dokládat, že červená barva tam s největší pravděpodobností byla,“ uvedl kastelán.

Arnolecké hory.
Unikát ze Žďárska. Najdete tam nejnižší hory v České republice

Kastelán dodal, že v některých dochovaných barokních kázáních je poutní kostel nazýván ‚rubínovým klenotem v krajině‘, což použití červené barvy odpovídá, navíc není vyloučeno, že stejné barvy mohl být i samotný kostel. Další průkazné důkazy, ať už v podobě písemností či obrazů, se však nedochovaly. „Jde spíše o to, aby návštěvníci zpozorněli a povšimli si, že v omítce ambitu červená barva skutečně prosvítá,“ uvedl kastelán.

O tom se mohou přesvědčit už nyní, i když oficiálně má být všechno hotové do svatojánské pouti o druhém květnovém víkendu. Ambit stejně jako dříve zůstane volně přístupný, doplní jej nový informační systém.

Ovce na Zelenou horu historicky patří. Krmení od lidí je může zabít, říká farmář
Ovce na Zelenou horu historicky patří. Krmení od lidí je může zabít, říká farmář

„Dne 16. května je ještě v plánu vysvěcení Německé kaple, což je jediná malovaná kaple v ambitu, a v tu dobu by už měla být připravená i křížová cesta. Po více než dvou staletích se nyní nad hlavní bránu vrátily dvě sochy andělů-štítonošů. Originály byly zničeny při požáru střechy kostela a ambitu v roce 1784, avšak restaurátorům se z dochovaných fragmentů podařilo vymodelovat jejich původní podobu,“ upřesnil Ondřej Vobejda s tím, že plastiky z pískovce váží skoro 300 kilogramů.

Zdroj: Youtube

Prohlédnout si výsledky dva roky trvající obnovy ambitu lidé mohou i v průběhu nadcházejících velikonočních svátků taktéž v rámci komentovaných prohlídek interiéru kostela. Ty se uskuteční ve čtvrtek 28. března se začátky v 10, 12 a 14 hodin a od pátku 29. března do pondělí 1. dubna vždy v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin.

Zrestaurování obvodového ambitu předcházela v letech 2017-2022 rozsáhlá rekonstrukce interiéru i exteriéru kostela. Při těchto opravách byly současně z areálu vymístěny poslední hroby z někdejšího hřbitova, což souviselo s podmínkou pro zapsání památky na seznam UNESCO v roce 1994. V areálu pak hroby nahradila travnatá loučka a chodníčky z velkoformátové dlažby směřující k hlavním vchodům do kostela.