Zelená hora ve Žďáře se stala památkou zapsanou v Seznamu světového dědictví UNESCO v roce 1994. Od té doby ji navštěvují turisté z celého světa.

K výročí získá žďárská památka finanční bonus v hodnotě 350 tisíc korun. „Stejný obnos obdrží také Třebíč a Telč, tedy další dvě památky s UNESCO značkou v regionu,” uvedl Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina, který peníze posílá.

Zelená hora v proměnách času.
Lebky a hvězdy. Perla Žďáru slaví, Santiniho díla ale zažila různé časy

Všechna města předem specifikovala, na jaký účel dotaci využijí. “Můžeme se tak těšit třeba na audioprůvodce židovskými památkami v Třebíči nebo na novinky v Telčském podzemí,“ nastínil hejtman, do čeho města letos plánují investovat.

Žďár čeká rok plný oslav, které spojil s projektem “30 let na seznamu hvězd”. Ten propojí historii a kulturu se současnými moderními zážitky. Město zatím ladí detaily programu, v srpnu má k výročí koncertovat Vojtěch Dyk.

Zelená hora prošla rekonstrukcí. Zrestaurování obvodového ambitu předcházela v letech 2017-2022 rozsáhlá oprava interiéru i exteriéru kostela.
Zelená hora ve Žďáře po opravě: v ambitu prosvítá červená, odkazuje na minulost

Zelená hora ve Žďáře je také po rekonstrukci. Část ambitu kolem kostela sv. Jana Nepomuckého ale zůstala i po opravě v původní podobě. Byl to záměr. Omítky památky UNESCO byly pouze očištěny a zakonzervovány proti vlivu prostředí. Na první pohled vypadají stejně jako před začátkem stavebních prací, ty jsou přitom u konce.

„Návštěvníky může překvapit, že asi osmdesát procent ambitu je opraveno včetně malované Německé kaple, ale zbytek u hlavní brány zůstal stejný," vysvětlil Ondřej Vobejda, kastelán svatostánku vystavěného podle návrhu stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla v letech 1719-22.

V ambitu se dochovaly nejstarší zbytky omítek a zároveň i původních červených pigmentů, kterými byl ambit z vnějšku zpočátku vymalován. "To má dokumentovat nejstarší historii kostela a dokládat, že červená barva tam s největší pravděpodobností byla,“ uvedl kastelán.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Zrestaurování obvodového ambitu předcházela v letech 2017-2022 rozsáhlá rekonstrukce interiéru i exteriéru kostela. Při těchto opravách byly současně z areálu vymístěny poslední hroby z někdejšího hřbitova, což souviselo s podmínkou pro zapsání památky na seznam UNESCO v roce 1994. V areálu pak hroby nahradila travnatá loučka a chodníčky z velkoformátové dlažby směřující k hlavním vchodům do kostela.