„Poslední plán městské zeleně a její údržby pochází z roku 1991 a je už zastaralý. V současné době tedy mapujeme zeleň ve městě, zaměřujeme stávající stromy, které se zakreslují do technické mapy,“ vysvětlil šéf bystřického odboru životního prostředí František Klimeš.

Posouzení stromů

„Jakmile bude inventarizace provedena, jednotlivé dřeviny se posoudí i s ohledem na územní plán, požadavky města a lidí, kteří v dotčených lokalitách žijí,“ dodal.

„Zásah do zeleně, který bude proveden během tří následujících let, bude poměrně radikální,“ uvedl Klimeš.

Bystřičtí v rámci komplexního projektu plánují vykácení přestárlých stromů a jejich nahradu novými. Předpokládaná dotace by pomohla záměr zrealizovat rychle a peníze města, které jsou vydávány na dendrologický průzkum dřevin, by bylo možné použít cíleně v rámci spoluúčasti na projektu.

Finance by tak byly nejenom na vykácení poškozených stromů, ale i na jejich rychlou náhradu novými. Jakmile se však v Bystřici začne mluvit o kácení stromů, obyvatelé se okamžitě rozdělí do dvou táborů. Petice nejsou výjimkou. „O kácení zeleně rozhoduje odbor životního prostředí a jsou na to vždycky dva názory,“ potvrdil František Klimeš.

„Nový projekt bude mít tu výhodu, že má navíc obsahovat i posudek soudního znalce,“ dodal. „Je třeba se na to dívat objektivně. Pokud je strom starý a podle odborného posudku by mohl být ohrožující, je třeba jej skácet a vysadit nový. Když například při loňské vichřici spadly dva stromy na auta, pak lidé svorně tvrdili, že staré stromy by měly padnout. Nedá se ale čekat, až se něco stane a místo aut to odnesou lidé,“ prohlásil bystřický starosta Karel Pačiska.

Chmýří z topolů

Problémy jsou například s topoly poblíž fotbalového hřiště. Ty sice zatím nehrozí pádem, ale v sezoně způsobují potíže zejména alergikům. „Topoly jsou rychlerostoucí dřeviny a když je kdysi vysazovali, v blízkosti ještě skoro nic nebylo. Teď jsou ale přerostlé, chmýří z nich v létě létá po okolí a lidé si na to stěžují. Obtěžuje to i alergiky, kteří si v té době nemohou jít ani zahrát fotbal, nebo lidi na nedalekém koupališti. V tomto případě je náhrada novými dřevinami, které nebudou nikomu vadit, určitě opodstatněná,“ doplnil místostarosta Josef Vojta.