Správa a údržba silnic nedávno vypsala výběrové řízení na zhotovitele. Dojde k opravě zdi a následně k položení nového asfaltového koberce na komunikaci v Nádražní ulici.

"Bude to v úseku od sídla policie až po křižovatku u podniku Elcom u výjezdu z města. Proto jsme také začali s opravami chodníků a obrubníků v Nádražní ulici – aby byly dokončeny, než dojde k vyfrézování a poté pokládce nového povrchu silnice,“ sdělil bystřický místostarosta Josef Vojta.

Stavební práce by se měly předběžně rozjet od 20. června. Na chodníky a obrubníky bylo z městské kasy vyčleněno celkem 3,5 milionu korun, ale tato částka musí ještě pokrýt podobné úpravy, které budou provedeny v ulici Novoměstská.

Tam dojde v rámci plánovaného průtahu Bystřicí k položení nového povrchu v příštím roce. „Ještě letos se na Novoměstské ulici opraví kanalizace a vodovody. V příštím roce by pak mělo dojít k položení nového povrchu na vozovku. Práce na sebe musejí navazovat, abychom se vyvarovali toho, že by se muselo nějaké již opravené místo znovu rozkopat,“ dodal místostarosta.