Z jedné strany kostel svatého Jana Nepomuckého s ambity a na straně druhé nádherný výhled. Zelená hora u Žďáru nad Sázavou odlesněním, které bylo kdysi místními patrioty tolik kritizováno, jen získala. Památka zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je z dálky viditelná a stejně tak pohled od ní je pro mnohé jeden z nejkrásnějších.

Ale i pohled z města na Zelenou horu rozhodně není k zahození. Zajímavostí je, že ve Žďáře existuje pár míst, odkud je možné spatřit zároveň kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře i svatostánek svatého Prokopa v centru města. „Z jednoho úhlu pohledu jsou oba kostely k vidění například z budovy soudu z horního patra. Je tam prosklená stěna a pohled odtamtud je nádherný. Totéž je vidět od vlakového nádraží. A také od lesa Kuželka u Žďasu. V 19. století to bylo oblíbené výletní místo Žďáranů. Chodívali tam na výlety a právě tento nádherný pohled obou kostelů vedle sebe se jim naskýtal,“ prozradil muzejník Stanislav Mikule.

Prvňáčci ze ZŠ Švermova ve Žďáru nad Sázavou dostali první vysvědčení.
VIDEO: Nejmenší školáci dostali první vysvědčení