Návrat zvonů si lidé v neděli připomněli kulturním programem. Posluchačům zahrál Žesťový kvintet. Návštěvu kostela lidé spojili i s jeho prohlídkou a procházkou kolem ambitů. Mnozí svou návštěvu pojali nostaligky. „Návrat zvonů je z mého pohledu posled-
ní konkrétní věc, která ve Žďáře svým způsobem připomíná válku. Byla to generace našich dědů, která ty předchozí naposledy slyšela. A teď až my," zamyslel se Jiří Svoboda ze Žďáru nad Sázavou. Zelenohorské zvony byly zrekvírovány na jaře roku 1942. „Od té doby 
v chrámu opavdu žádný nebyl," ujistil Miloslav Lopaur, historik Regionálního muzea města Žďár nad Sázavou.

Současné zvony jsou tři. Dvojice menších – svatý Vojtěch a svatá Zdislava – visí ve věžičkách ambitu, a největší je svatý Cyril a Metoděj z hlavní věže kostela. V areálu chrámu jich přitom kdysi bývalo pět. Kostel však v roce 1784 zachvátil zničující požár a věže nad kaplemi ambitu byly opraveny jen provizorně. „Po požáru věže nad těmito kaplemi nedostaly už nikdy původní tvar. Pouze dvě z nich nyní umožňují, aby se do nich zvony vrátily," vysvětlil Vladimír Vojtěch Záleský, duchovní farnosti Nanebevzetí Panny Marie, která poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáre nad Sázavou spravuje.

Nové zvony vytvořil Petr Rudolf Manoušek, který je do Žďáru přivezl v dubnu. Farnost pak zvony vystavila v kostele a o svatojánské pouti jim požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Dostat zvony do věží nebylo jednoduché, musela je tam vynést plošina. „Nebylo na vybranou, protože vnitřkem věže bychom zvon nedokázali přinést kvůli rozměrům, neprošel by. Kam se pak nedostala plošina, tam jsme zvon museli vytáhnout po střeše," popsal zvonař Manoušek. Zvony s ním do věží instaloval umělecký kovář Lukáš Fiala, který pro ně vykoval srdce.

Pořízení nových zvonů vyšlo farnost zhruba na 350 tisíc korun. Kromě soukromých dárců na ně přispěli rovněž kněží z brněnské diecéze, žďárská radnice a místní společnost Žďas.

Petr Rudolf Manoušek patří k nejlepším zvonařům v České republice. Do srpna 2002, kdy přišla velká povodeň, pracoval v dílně svého domku na Zbraslavi. Voda ale dílnu zcela zničila a Manoušek pak pracoval 
v několika zvonárnách v Evropě, nyní zvony odlévá v Nizozemsku. Podílel se také na odlévání největšího zvonu světa, který se při zvonění rozhoupává; je zavěšený v Japonsku na ostrově Honšú. Dílna Manoušků má více než stoletou tradici, zvony v ní začal odlévat Rudolf Manoušek roku 1900.