Trvalo téměř tři čtvrtě století, než se do věží žďárského kostela na Zelené hoře, zapsaného na seznam památek UNESCO, vrátily zvony. „Dva menší už visí ve věžičkách kostelního ambitu. Největší zvon na zavěšení do chrámové věže ještě čeká," řekla Lenka Houbová, kastelánka zelenohorského areálu, který spravuje místní farnost Nanebevzetí Panny Marie.

Santiniho kostel přišel o zvony několikrát, naposled za 2. světové války. Ty nové odlil loni na podzim pražský zvonařský mistr Petr Rudolf Manoušek, který je do Žďáru přivezl v dubnu. Farnost pak zvony vystavila v kostele a o svatojánské pouti jim požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Zavěšování zvonů se potom zdrželo kvůli potížím se statikou, takže na ně došlo až nyní. „Zazvonili jsme na ně několikrát už dole, ale to není ono," usmál se při stěhování zvonů duchovní správce farnosti Vladimír Vojtěch Záleský.

 MÁLO MÍSTA

Dostat zvony do věží nebylo jednoduché, musela je tam vynést plošina. „Nebylo na vybranou, protože vnitřkem věže bychom zvon nedokázali přinést kvůli rozměrům, neprošel by. Kam se pak nedostala plošina, tam jsme zvon museli vytáhnout po střeše," popsal zvonař Manoušek. Zvony s ním do věží instaloval umělecký kovář Lukáš Fiala, který pro ně vykoval srdce.

Nové zelenohorské zvony se jmenují po patronech, jimž jsou zasvěceny. Z ambitu budou znít svatý Vojtěch a Zdislava, z hlavní věže ten největší, svatý Cyril a Metoděj. Do věže ho řemeslníci museli vynést sami. „Běžně to dělá jeřáb, ale když máte kostel, kam se jeřáb nedostane, nic jiného nezbývá," komentoval to s úsměvem Manoušek.

Před stěhováním zvonu do hlavní věže musel zvonař cestu nejprve velmi pečlivě měřit. „Schodiště je v některých místech široké jen tak tak, abychom se tam vešli," připomněl. Až do zvonice pak vede už jen žebřík. „A ten je poměrně strmý, takže budeme muset uvažovat zřejmě o nějaké kladce," doplnil Manoušek. Po zavěšení posledního zvonu řemeslníci dokončí přípravu na provoz. „Doladí se poslední potřebné úpravy, například na elektroinstalaci nebo programování zvonění," připomněla kastelánka Houbová.

Všechny tři zvony pak projdou zkouškou a naplno se rozezní 14. srpna, kdy bude na Zelené hoře pouť Nanebevzetí Panny Marie.

TŘI ČTVRTĚ STOLETÍ

Kostel svatého Jana Nepomuckého přišel o zvony třikrát: po požáru v 18. století a v 1. i ve 2. světové válce. Nové zvony vytvořil Petr Rudolf Manoušek dle plánů svého dědečka Rudolfa Manouška, jsou jejich věrnou kopií. Firma Manoušek totiž v roce 1926 odlila pro Zelenou horu tři zvony jako náhradu za zvony zabavené v 1. světové válce, ale v roce 1942 zmizely i ony, opět jako válečná rekvizice. Od té doby tam zvony chybí.

„S panem farářem jsme našli doklady v kronice, kde je zaznamenáno, že zvony byly objednány u Manouška v Brně-Husovicích v ladění g2, a2, c3, a po několika úvahách a diskusi o výchozím ladění jsme se shodli, že bude asi nejlepší obnovit to, co tu kdysi bylo. Má to historickou vazbu, a navíc – ať jsem přemýšlel, jak jsem přemýšlel, na lepší řešení jsem nepřišel," přiblížil zvonařský mistr Manoušek.

Pořízení nových zvonů vyšlo farnost zhruba na 350 tisíc korun. Kromě soukromých dárců na ně přispěli rovněž kněží z brněnské diecéze, žďárská radnice a místní společnost Žďas.