Meziročně se náklady na odpady podle vyjádření místostarosty Josefa Klementa zvýšily zhruba o dvacet korun na osobu. „Takže v současné době doplácíme celkem asi 65 korun na poplatníka. I přesto jsme se rozhodli nenavyšovat základní poplatek za odpad, který momentálně činí 580 korun za rok a obyvatele. Změnou bude to, že se bude platit jen jednou ročně,“ řekl Josef Klement.

Lidé, kteří budou ve finanční tísni, si mohou domluvit s radnicí splátkový kalendář. Doposud bylo možné platit za odpady nadvakrát, vždy po 290 korunách. Letos tak úředníci odeslali tisíce obálek se dvěma složenkami – za první a druhé pololetí. Cirka 33 procent poplatníků uhradilo za celý rok najednou.

„Rozesílání dvaceti tisíc složenek, a to dvakrát, je pro úřad veliká administrativní zátěž. Navíc v případě nezaplacení se ke každé složence vypisuje správní řízení. Tím, že upravíme splatnost poplatku na jedenkrát ročně, tuto zátěž odbouráme,“ vysvětlil plánovanou změnu Josef Klement.

Obecně závazná vyhláška 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou rada navrhla zastupitelům ke schválení, obsahuje i další novinku. Počítá se v ní i s navýšením poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci či byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. A to na výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Změna má do pokladny přinést navíc cirka 45 tisíc korun.

Žďár není nejdražším městem, pokud jde o výši poplatků za odpady. Ještě o dvacet korun více, tedy 600 korun za osobu za rok zaplatí lidé v Bystřici nad Pernštejnem.

„O snížení neuvažujeme a pro zvýšení také nemáme důvod. Poplatek za skládkování je stále stejný a svozová firma je naše. Takže zůstaneme na 600 korunách,“ uvedl bystřický starosta Karel Pačiska.

Pro stejnou částku, tedy 600 korun, budou muset sáhnout při placení poplatků za odpady do peněženky také obyvatelé Velké Bíteše. Ani tam se zatím nechystá změna v podobě zvýšení či snížení sazby. „Poplatek zůstane na stávající úrovni. Dáváme ale nějakou úlevu z poplatků určitým skupinám lidí, s celkovou sazbou ovšem hýbat nebudeme,“ potvrdil místostarosta Velké Bíteše Tomáš Kučera.

Velké Meziříčí také nehodlá upravovat cenu za vyvážení odpadu. „U nás se platí pětistovka, snižovat ani zvyšovat nemíníme,“ podotkl velkomeziříčský starosta Radovan Necid.

Nejlevnější vyvážení komunálního odpadu mají lidé v Novém Městě na Moravě. Platí 480 korun za osobu a rok a radnice přemýšlí o zlevnění. „Bude záležet na tom, jestli budou občané lépe třídit. Pokud v tomto roce zaznamenáme zlepšení třídění odpadu o deset procent, pak by se mohla o deset procent snížit cena za vývoz komunálního odpadu,“ vyjádřil se novoměstský místostarosta Stanislav Marek. Případné snížení poplatku by se týkalo roku 2018.

ZLATA PTÁČKOVÁ

HELENA ZELENÁ KŘÍŽOVÁ