„Od Nového roku se zaměřujeme na problematiku psů, ať už jde o porušení vyhlášky, zákon proti týrání nebo veterinární zákon, který chovatelům psů ukládá povinnost mít psa načipovaného,“ upozornil majitele psů ve městě velitel městských strážníků Martin Kunc.

Členové městské policie mají k dispozici čtečku, s jejíž pomocí snadno zjistí, zda nebyl veterinární zákon porušen. „Když řešíme některé z přestupků v nichž figurují majitelé psů, tak orientačně zjišťujeme, jestli je pes načipován. Zatím jsme nezjistili ani jeden případ, kdy nebyl,“ informoval Martin Kunc.

Čip je zejména důkazem toho, že je zvíře naočkováno proti nebezpečné vzteklině. „Kdybychom zjistili, že zvíře načipované není, tak zároveň legislativně ani není očkované. I kdyby doopravdy očkované proti vzteklině bylo, tak legislativně není. To by pak byl podle veterinárního zákona přestupek, za který hrozí pokuta až do výše padesáti tisíc korun,“ upřesnil Kunc.

Lidé se často strážníků také ptají, proč nezasahují proti majitelům psů pohybujících se po veřejném prostranství bez košíků. „Chtěl bych upřesnit, že již před několika lety byla ve městě vydána vyhláška, která stanoví pouze povinnost mít psa na vodítku. Aby byl pes opatřen košíkem není již povinností majitelů,“ vysvětlil Kunc.