„Se zájmem jsme velmi spokojeni. Tato aktivita je přijímána pozitivně, chyběla tady,“ vyjádřila se Jana Rudelová ze Střední školy obchodní a služeb. Většina důchodců je zapsána v základním kurzu, který bude zahrnovat jak volnočasové aktivity, poznávání regionu nebo informace o zdravém životním stylu, tak i výuku z oborů, jakými jsou například ekonomie, sociologie, historie, literatura, psychologie, právo či dějiny umění.

Mnozí další studenti jsou však zapsáni i do dalších kurzů. Naplněna byla například angličtina, stejně tak počítačový kurz bude otevřen průběžně podle stupně pokročilosti jednotlivých přihlášených. Ačkoliv měli senioři možnost zapsat se do celkem tří jazykových kurzů - angličtiny, němčiny či ruštiny, naplněn byl zatím pouze prvně jmenovaný seminář. „Zájemci byli i o němčinu nebo ruštinu, ale zatím tyto kurzy není možné zahájit – minimum je totiž osm osob,“ vysvětlila Jana Rudelová.

Vycházka s lekcí nordicwalkingu

Přestože byly přihlášky ke studiu a školné oficiálně vázány k 27. srpnu tohoto roku, dveře mají podle vedení školy všichni vážní zájemci otevřené až do 17. září, kdy se koná první schůzka studentů základního kurzu.

Setkání začíná dvě hodiny po poledni před budovou Střední školy obchodní a služeb, odkud senioři společně vyrazí na zdravotní vycházku po okolí. Na ní je čeká lekce nordicwalkingu a po ní od půl páté posezení při kávě spojené se seznámením s učiteli a průběhem studia.

24. září se pak studenti Akademie třetího věku sejdou v budově Staré radnice na slavnostní imatrikulaci.