„S vymáháním dlužných částek jsou pochopitelně spojeny také nějaké náklady, které hradíme z městských peněz,“ podotkl žďárský starosta Jaromír Brychta s tím, že když je pak exekuční řízení zastaveno, vynaložené finance přijdou vniveč.


Firma z Brna


Částky, které někteří obyvatelé okresního města dluží například na nájemném v městských bytech, poplatcích za svoz komunálního odpadu, platbách za psy nebo na pokutách, které jim udělili žďárští městští strážníci, vymáhá pro Žďár specializovaná exekuční firma.


„Je to společnost z Brna, se kterou máme smlouvu. V poslední době se nám ale poměrně často stávalo, že nám přišlo oznámení o zastavení exekuce, a to z důvodu nevymožitelnosti dané dlužné částky,“ popsal situaci Jaromír Brychta.


Vzhledem k nemalým nákladům, které jsou na vymáhání dluhů vynaloženy, začali radní jednat s brněnskou firmou, aby zjistili, proč k těmto situacím dochází. „Bohužel, praxe je tady dost často taková, že mnozí dlužníci přepíší veškerý svůj majetek na rodinu, nebo partnera, trvalý pobyt si nahlásí na městský úřad, a my jim nemůžeme nic vzít, jelikož oficiálně nic nemají. Nezřídka se ale jedná o ‚známé firmy‘, o kterých víme, že vlastní několik nemovitostí,“ upozornil Jaromír Brychta.


Radní proto uložili jednotlivým odborům žďárského městského úřadu odpovědným za vymáhání pohledávek, aby vyslovily nesouhlas se zastavením exekučního řízení vždy, kdy jim bude známo, že daný dlužník vlastní nějaký majetek, který by mohl být postižen exekucí. „Exekutor místní lidi totiž nezná, zatímco zaměstnanci našeho úřadu mají často více informací,“ dodal žďárský starosta.


Dluhy za nájem


Částky, které obyvatelé městu dluží, se podle něj dlouhodobě pohybují zhruba od jednoho a půl až po tři miliony korun.
Najdou se tací, kteří nehradí například poplatky za psy nebo za svoz komunálního odpadu. Největším problémem jsou platby za nájemné v městských bytech.


„Na nájmech nám v současné době lidé dluží zhruba jeden milion a sedm set tisíc korun. V této částce ale nejsou samozřejmě zahrnuty ty případy, které teprve projednáváme,“ vysvětlila Lenka Milfajtová ze žďárského majetkoprávního odboru. Částka se v poslední době nijak rapidně nezvyšuje, jedním z důvodů však může být také fakt, že město již většinu svého bytového fondu rozprodalo.