V okresním městě se prostřednictvím grantů z městského rozpočtu rozdělí na sport, kulturu, volný čas a ediční činnost více jak čtyři miliony korun ročně.

„Změna by měla vést k tomu, aby byly peníze rozdělovány spravedlivě, objektivně a dle jasně stanovených pravidel,“ nechala se slyšet žďárská starostka a senátorka Dagmar Zvěřinová. Zvažuje se například, jakým způsobem a zda vůbec budou moci o peníze z grantových programů žádat příspěvkové organizace města.

„Je to jenom jedna z možných variant. Příspěvkové organizace ale pochopitelně argumentují tím, že když dělají akce pro město, měli bychom je podpořit. Existuje také možnost, že by se objem financí v grantech navýšil, nebo by příspěvkové organizace dostaly více peněz v rámci běžně městem poskytovaného příspěvku,“ vyjádřil se žďárský 2. místostarosta Ladislav Bárta.

Problematikou se teď začnou zabývat nedávno ustanovené komise rady města, jejichž zaměření souvisí s vypisovanými grantovými programy. Přibližně do září tohoto roku by pak měly komise radním předložit své návrhy na změny. Po projednání novinek městskou radou potom verzi finálního návrhu dostanou ke schválení žďárští zastupitelé.

„Zatím jsme se shodli na tom, že změna je stoprocentně potřeba. Všem členům komise budou nyní rozeslány materiály, kde najdou současné podmínky pro přidělování příspěvků z grantových programů. Schůzku pak máme 11. dubna, kde budeme o všem diskutovat,“ uvedla Jana Svobodová, předsedkyně kulturní komise a členka komise pro sport a volný čas.

Jak by systém rozdělování peněz z grantů mohl v příštích letech ve Ždáře vypadat, naznačilo už letošní „porcování“ městského balíku dotací. Komise navrhovala podporu hlavně těm akcím, které nejsou příliš komerční.

V tomto roce město vyhlásilo a nedávno také vyhodnotilo celkem čtyři grantové programy. Peníze z nich podpoří sport, kulturu, volný čas a ediční činnost. Nejvíce financí šlo podobně jako v předešlých letech do sportu – celkem 3,2 milionu korun.

Kultura i volný čas

Na kulturu bylo vymezeno půl milionu a na podporu volnočasových aktivit 400 tisíc korun. Nejméně financí si rozdělili žadatelé o příspěvek na nejrůznější ediční počiny, tedy vydávání knih, kalendářů a dalších tiskovin. Jednalo se o sto tisíc korun.„Překvapilo nás, jaký byl zrovna o tento grant, který jsme loni ani nevyhlašovali, zájem. Je třeba proto zvážit, zda jej nevypisovat častěji, nebo do něj nedávat více peněz,“ řekla Dagmar Zvěřinová.

V rámci chystaných změn chtějí představitelé okresního města jednat kromě jiného také o tom, zda je období, kdy bývají granty v současné době vyhlašovány a následně také vyhodnocovány, pro žadatele optimální. Chtějí to proto konzultovat přímo se samotnými žadateli. „Otázkou totiž je, jestli by nebylo lepší, kdyby měli peníze z grantových programů k dispozici vždy již na počátku roku a mohli s nimi počítat například při plánování nejrůznějších akcí,“ dodala žďárská starostka Dagmar Zvěřinová. Teď peníze dostávají na jaře.