„V současné době je vypracováván projekt k případné žádosti na dotaci o zateplení budovy bývalého městského úřadu na náměstí Republiky. Fasáda je navíc poškozena a některé z těchto prvků, ze kterých se skládá, se už v dnešní době ani nevyrábí," podotkla starostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová.

Výhledově se s novým opláštěním počítá rovněž u budovy divadla. „U divadla zatím na projekt nedošlo a je třeba, aby se na to podíval architekt. Divadlo je významná budova města a stojí téměř v jeho centru. Předpokládám, že kolem divadla ještě bude velká diskuse, ačkoliv to není velký objekt," předpokládá Dagmar Zvěřinová.

Vizí je upravit celé prostranství před budovou, doplnit mobiliářem a novým osvětlením a rovněž změnit dopravní řešení lokality směřující k důstojnějšímu příchodu k divadlu. „Může to být záležitost jednoho, možná i dvou volebních období, než dojde k nějaké změně. V současné době je prostranství před divadlem víceméně parkovištěm. Netvrdím, že by se tam nemělo parkovat vůbec, ale určitá část plochy by měla zůstávat volná a upravená jako vhodný příchod k divadlu. To by měl ale posoudit architekt," vyjádřila se starostka.

Už nyní si rodiče dětí, které chodí do vedlejší umělecké školy, stěžují, že v obousměrně průjezdné lokalitě je relativně velký provoz a mládeži od automobilů hrozí nebezpečí. „Paradoxně tam ale v autech jezdí především někteří z rodičů, kteří své děti vozí až před školu. Vzhledem k tomu, že nejsou dopravní obsluha, tam ale nemají co dělat," konstatoval žďárský místostarosta Jaromír Brychta s tím, že i tuto záležitost je třeba do budoucna vyřešit.

Ještě dříve než opláštění divadla a úprava prostranství před ním přijde na řadu zateplení polikliniky. „Další věcí bude rozhodnutí, co se bude řešit dřív. Jestli se po rekonstrukci náměstí upraví pěší zóna na něj navazující, anebo dojde právě na prostranství u divadla," dodala Dagmar Zvěřinová.