Předmětem činnosti odborných komisařů, jmenovaných mimo jiné státní správou myslivosti pověřených měst s rozšířenou působností, bylo posoudit stav zvěře v okrese, a to v duchu chovatelských zásad a tradic. Každou z předložených trofejí, jakými bylo například paroží jelenů, daňků, srnců, toulce muflonů, a čelistí u holé srnčí zvěře, museli zvolení hodnotitelé změřit pásmem s přesností na 0,1 centimetru, zvážit i zjistit její objem.


„Regulace neboli odstraňování kondičně podprůměrných jedinců či jedinců na vrcholu svého žití z populace v honitbě se koná jedenkrát ročně. Je základním předpokladem nejen úspěšného chovu většiny druhů zvěře, ale i produkce kvalitních trofejí,“ uvedl jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou Oldřich Sedlář.


Členové jednotlivých komisí se zaměřovali i na to, zda myslivci lovili odstřelené kusy spárkaté zvěře tak, jak jim to ukládá zákon. Za nesprávně provedený odstřel mimořádně nadějného nebo nadějného kusu zvěře, je nimrod ohodnocen na následné přehlídce trofejí červeným bodem.


„Jde o naprosto špatný chovatelský zásah, kdy zvěř měla dobré chovné předpoklady, takže mohla dosáhnout podstatně lepší trofeje a zplodit další kvalitní potomstvo,“ pokračuje jednatel a dodává, že vhodnost lovu se například u srnčat hodnotí podle délky čelisti. Ta je podle jeho slov úměrná jejich hmotnosti.


Přehlídka


Na sklonku března si pak jednotlivé trofeje bude moci v budově Hasičské pojištovny ve Žďáře nad Sázavou prohlédnout nejen myslivecká, ale i nemyslivecká veřejnost – má totiž zásadní význam při propagaci činnosti myslivců mezi laiky. „Chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře jsou společenskou událostí v myslivosti, ale především těžko jinak organizovatelným zdrojem odborného poučení všech myslivců,“ myslí si Sedlař s tím, že každému mysliveckému hospodáři může tato akce dát nové podněty k dalšímu zkvalitnění chovu zvěře ve svěřené honitbě.


Jak lovili?

Počet zvěře ulovené na Žďársku za rok 2009 (v ks)

jelení zvěř 62
dančí zvěř 79
mufloní zvěr 107
srnčí zvěř 3800
divoké prase 1100
liška 1150
zajíc 1700
bažant 1800
divoká kachna 6800

zdroj: Okresní myslivecký spolek Žďár nad Sázavou