Základní přeměna Farských humen na park byla s pomocí dotace provedena už v roce 2009, nebyly tam však dokončeny všechny cesty a lidmi později vyšlapané pěšinky jsou v rozporu s regulačním plánem, tudíž je nebylo možné jednoduše nechat vyasfaltovat jako chodník.

„Území je od doby, kdy byl vydán regulační plán, už víceméně dostavěno, navíc se v mezidobí městu podařilo vyjednat propojku mezi ulicí Nábřežní a parkem ve Farských humnech, takže se změnilo jeho přirozené trasování. Regulační plán tedy neumožňuje vybudování klasického chodníku tam, kudy lidé skutečně chodí,“ potvrdil žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Louisianský leopardí pes se používá především pro práci s dobytkem.
OBRAZEM: Mitrov ovládnou louisianští leopardí psi

Dodal, že regulační plán je v současné době rovněž překážkou pro budoucí rozvoj území. To se týká například plánovaného prodloužení cyklostezky, která by měla v budoucnu přemostit Sázavu u vodárny, pak pokračovat pod mostem v ulici 1. Máje až k Modrému hřišti, kde se napojí na páteřní cyklostezku ve směru na Hamry nad Sázavou. „Také bychom rádi dokončili zokruhování stávající cyklostezky kolem parku ve Farských humnech, aby vznikl okruh pro děti,“ upozornil starosta.

Na okraji parku se navíc počítá s opravou objektu města – bývalé vodárny, kterou dlouhodobě využívají skauti, na takzvané centrum neformálního vzdělávání, kde by získala prostory i mládežnická organizace AZ Duha. Na tuto rekonstrukci město zároveň žádá o evropskou dotační podporu.

„Předpokládám, že ještě letos budeme vědět, zda jsme byli úspěšní, a doufáme, že by to vzhledem k zaměření projektu právě na neformální vzdělávání mohlo vyjít,“ sdělil Navrátil. Ve zrekonstruované budově by díky rozšíření její užitné plochy mohly vzniknout nejenom klubovny a učebny, ale třeba také přednáškový sál nebo dílny pro děti.

Menší šance je naopak na získání dotačního příspěvku na zmiňované cyklostezky. „Jak jsme dopadli, to budeme vědět až na začátku příštího roku, ale co zatím máme informace, tak je žádostí o dotaci velký přetlak,“ dodal starosta.