Členy Místní akční skupiny Havlíčkův kraj je více než polovina obcí, které leží na území obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou. „Když se podíváme na mapu Havlíčkova kraje, je uprostřed té mapky země nikoho to jsme my. Vstoupit do této skupiny je tedy logické řešení," řekl žďárský starosta Zdeněk Navrátil. „Pokud chceme využívat finance, jež přináší Evropská unie přes místní akční skupiny, nezbývá Žďáru nic jiného než vstoupit do nějaké stávající místní akční skupiny," dodal starosta. Další obce v okolí okresního města jsou členy i jiných svazků obcí.

„Osobně si myslím, že pokud se nám vstup podaří, začne město po pětadvaceti letech plnit dluh, který na úrovni formální spolupráce s okolními obcemi má. Žďár podobný svazek nezaložil, proto jich vzniklo ‚za humny' hned několik," poznamenal Zdeněk Navrátil.

Podání žádosti o vstup do skupiny musí ještě projednat zastupitelstvo Žďáru, zasedne 12. února. Rada návrh doporučila ke schválení. O vstupu do Místní akční skupiny Havlíčkův kraj pak musí rozhodnout její valná hromada, jež se sejde 24. února. „Každý člen má jeden hlas, k přijetí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů," sdělila Jaroslava Hájková, vedoucí manažerka Havlíčkova kraje.

Radní už o členství Žďáru ve spolku obcí jednali s jejími zástupci i s klubem zastupitelů. „Zásadní rozhodnutí o směřování města nechceme řešit v úzkém kruhu, ale napříč všemi politickými stranami," poznamenal Navrátil. „Členství v Havlíčkově kraji jsme prodiskutovali včetně rizik a dalších věcí s tím spojených," dodal starosta.

Pokud Žďár do místní akční skupiny vstoupí, za členství bude ročně platit 220 tisíc korun, tedy 10 korun na obyvatele. „Myslím si, že o tom, zda to pro nás je či není výhodné, není diskuse. Na jedné straně je poplatek, na druhé sto šedesát milionů potenciálních prostředků na pět let, o něž se mohou ucházet různé žďárské subjekty," řekl místostarosta Josef Klement.

O peníze na své projekty mohou prostřednictvím místní akční skupiny žádat nejen obce a města, ale stejně tak nejrůznější instituce, podnikatelé, neziskové organizace či spolky, které působí na jejím území.¨

Místní akční skupina Havlíčkův kraj usiluje svou činností především o komunitně vedený místní rozvoj.

„Snažíme se podporovat projekty pro větší skupiny lidí, zájmové kolektivy, které na území skupiny, jehož strategii vytváříme, spolupracují," řekla Jaroslava Hájková z Místní akční skupiny Havlíčkův kraj.

Obecně prospěšná společnost vznikla v roce 2006. Prostřednictvím evropských fondů získává dotace na projekty na venkově. Území „Havlíčkova kraje" leží v severní části Kraje Vysočina a zahrnuje přes 60 obcí na území kraje, z nichž 40 leží v okrese Žďár nad Sázavou.

Prostřednictvím akční skupiny získala ve Vojnově Městci Tělovýchovná jednota Jiskra peníze na přístavbu sokolovny. Dobrovolní hasiči z Nového Veselí zase dostali peníze na rekonstrukci střechy hasičské budovy.