Radní pozvali na besedu zástupce měst, kde se trhy staly už tradicí, a také samotné trhovce. „Samozřejmě tam bude i účastník z odboru komunálních služeb města. Máme několik podnětů, o nichž chceme s občany diskutovat kde se mají trhy konat, jak často, jak pravidelně, probereme i varianty stánků. Jak by asi mohly vypadat lidem ukážeme právě při setkání, půjčili jsme si pro ten účel jeden stánek od Nového Města na Moravě," uvedl místostarosta Josef Klement.

Kromě každoměsíčních tematických debat zorganizuje město jednou za tři měsíce také setkání, kde se kdokoli může ptát na cokoli. Nejbližší se uskuteční ve středu 1. dubna v 17 hodin ve velké zasedačce městského úřadu. „Tam mohou lidé přijít diskutovat na libovolné téma. Setkání se zúčastní zástupci komunálního a sociálního odboru i městské policie odborů, jimž byly nejčastěji určeny dotazy obyvatel, ať už přímo či v dotazovně," řekl místostarosta.