Ta měla vést z ulice Okružní-dolní k tehdy ještě nevybudované cyklostezce vedoucí od Penny Marketu k viaduktu u Hamrů. Cesty se nakonec dočkali, avšak k jejich úplné spokojenosti ještě něco chybí.

Úrazy kvůli kamenům

„Za přístup k cyklostezce samozřejmě patří dík všem, kdo se o to přičinili. Petice z roku 2003 však požadovala i řešení prostoru cyklostezky až k místu přechodové lávky přes řeku Sázavu. K tomu však údajně z finančních důvodů nedošlo, což je nepochopitelné, neboť se jedná o úpravu pouhých asi třiceti metrů pěší stezky. Ta je pro chodce nebezpečná a v poslední době tam došlo k několika úrazům rukou i nohou,“ sdělil za občanskou iniciativu obyvatel ze Stalingradu, která před šesti lety petici podala, Vladimír Zich.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný možný průchod do městských rekreačních lesů, kam často míří i osoby se zdravotním postižením, je potřebné, aby tento malý kousek stezky byl upraven k bezpečnému přejití chodců. Proto doufáme, že se finanční prostředky najdou ještě v letošním roce,“ dodal Vladimír Zich.

Problém však podle zástupců města spočívá především v tom, že vyšlapaná pěšina není oficiální cestou pro pěší, tudíž papírově vlastně vůbec neexistuje. A proto se na její opravu nedají jen tak „od boku“ vyčlenit nějaké finance. Předcházet tomu musí zdlouhavé administrativní řízení.

„Ten podnět obyvatel města je velice přínosný, ale nedá se to vyřešit ze dne na den. Cesta jako taková úředně neexistuje, proto je řešení její úpravy administrativně náročné. Dnes už nejsou žádné akce „zet“ a nemůžeme proto jen tak něco udělat bez projektu a stavebního povolení. Nemůžeme něco přikazovat ostatním stavebníkům a sami se chovat jinak,“ vysvětlila místostarostka Žďáru Dagmar Zvěřinová. „Nejdříve musíme stavební akci připravit a projednat v radě; zastupitelé se ale sejdou až v září,“ poznamenala místostarostka.

V pondělí však už největší a nejnebezpečnější kameny z části stezky zmizely, zato na ní přibylo trochu uválcované zeminy a štěrku. „To je jenom drobnost, firma, která pracovala nedaleko, stezku protáhla. Lidé si však představují klasickou a nejlépe vyasfaltovanou cestu, jenže ta hned opravdu nebude,“ dodala Zvěřinová.