A byla to tehdy velká sláva. „V pátek 7. listopadu, v den, kdy celý pokrokový svět slavil 58. výročí VŘSR, byla ve Žďáře slavnostně otevřena budova sekretariátu OV KSČ. Slavnostního programu uspořádaného při této příležitosti se zúčastnili zástupci ÚV KSČ s. Oldřich Řeřicha a s. Jaroslav Schlesinger, delegace KV KSČ, soudruzi z družebního okresu Vranov nad Topľou a vedoucí představitelé sousedních okresů,“ přibližuje událost, na které nechyběl nikdo, kdo tehdy v okrese něco znamenal, žďárská kronika.

Přizváni byli i někteří pracující. „Zastoupení měly pracovní kolektivy i jednotlivci, kteří se na výstavbě této krásné budovy osobně podíleli,“ stojí v kronice s tehdy celkem běžným dodatkem, že budova byla uvedena do provozu s několikaměsíčním předstihem. „Závěr slavnosti vyzněl v duchu hesla umístěného v nové zasedací síni: V pevné jednotě KSČ a lidu za další úspěchy při budování vyspělé socialistické společnosti,“ končí zápis v kronice Žďáru nad Sázavou.

Žďárský Kreml po revoluci přišel o svůj obří nápis na průčelí hlásající, že komunismus je budoucnost lidstva. V části objektu v Dolní ulici dnes sídlí Active - Středisko volného času a také tam má kanceláře řada firem.