Klášterní kostel vyhrál webové hlasování nejen ve své kategorii Péče o kulturní dědictví, ale i v celkovém součtu. Dostal 2215 hlasů, nejvíce mu „šlapala na paty“ celková oprava fary v Dalešicích, pro kterou hlasovalo 2085 respondentů.

„Povedlo se a díky společnému úsilí to vypadá na první místo. Ještě se totiž do hodnocení musí připočítat anketní lístky obdržené poštou. Ale snad se to už moc nezmění a první místo udržíme,“ konstatoval podporovatel žďárské památky v anketě Ladislav Bárta.

Cílem obnovy kostela bylo přiblížit architektonickou a uměleckou tvář stavby době největšího rozkvětu kláštera, době kdy v jeho čele stál opat Václav Vejmluva a kdy na území klášterního panství tvořil architekt Jan Blažej Santini – Aichl.

Součástí obnovy byly i rozsáhlé restaurátorské zásahy. V první fázi prací byla restaurována šestice bočních oltářů v hlavní lodi kostela s cennou obrazovou a plastickou výzdobou. Zcela zásadním restaurátorským počinem pak byla obnova oltáře Zvěstování Panny Marie od významného sochaře a řezbáře Řehoře Thenyho.

V rámci obnovy byl učiněn i vzácný odkryv původní nástěnné malby v presbytáři kostela. Vyčištěná a zrestaurovaná plocha vyjevila po staletí ukrytou figurální scénu, na níž před Pannou Marií s Ježíškem na trůnu klečí český král Jiří z Poděbrad se členy šlechtického rodu pánů z Kunštátu, z nichž někteří jsou pohřbeni v tumbě pod touto malbou.

-----------

Výsledky ankety najdete ZDE

zdroj některých převzatých informací: materiály kraje Vysočina