Zájemci se na něj mohou přijít podívat po oba dny vždy od 14 do 17 hodin. Dobrovolníci betlém z lipového dřeva vyřezali v letech 2013 až 2016 pod odborným dohledem a vedením řezbáře ze Sázavy Zdeňka Berana, iniciátorem akce byl duchovní správce „zámecké“ farnosti Vladimír Vojtěch Záleský.

„Každá z figurek je jenom kamínkem ve společném díle. Mnoho lidí v sobě při té příležitosti objevilo skrytý talent, ale hlavně byli spolu, radovali se ze života a vytvářeli příběh, na kterém se každý účastní. Ten symbol jednoty, díky které jsou lidé schopni velkých věcí, v dnešní uspěchané době vidím jako velice důležitý,“ uvedl duchovní.

Žďárský betlém tak kromě tradičních figurek doplňují i místní motivy, jako je například pozadí s Dolním hřbitovem, Zelenou horou, žďárským zámkem, ale i kostelem a Starou radnicí na náměstí.

Kromě bezplatných prohlídek o prvním a druhém svátku vánočním lidé mohou do památky zapsané na seznamu UNESCO zavítat i v dalších dnech, a to v rámci zimních prohlídek s výkladem. Ty jsou již zpoplatněny. „Prohlídky se uskuteční od 27. do 31. prosince, začátek je vždy v 10, 11, 13 a 14 hodin,“ uvedla kastelánka poutního kostela svatého Jana Nepomuckého Michaela Kokojanová s doporučením rezervace prohlídky.

Tu je třeba provést minimálně dva dny předem prostřednictvím formuláře nebo adresy dostupných na webu kostela. Vzhledem ke stále probíhajícím stavebním pracím na rekonstrukci památky i při zimních prohlídkách platí sleva na vstupném. „Rezervaci prohlídky doporučujeme, protože už nyní máme nahlášeny i zájemce o cizojazyčný výklad. Takže aby pak lidé nebyli zbytečně zklamaní, kdyby přišli a z kapacitních důvodů se do kostela nedostali,“ upřesnila kastelánka.

V létě byly prohlídky za probíhající obnovy kostela svým způsobem „nadstandard“ za sníženou cenu, neboť návštěvníci současně mohli sledovat řemeslníky při práci. „Teď se v kostele nepracuje, ale k vidění budou i nedávno dokončené věci – například v jedné síni je nová štuková výzdoba,“ doplnila Michaela Kokojanová.