A jaké konkrétní zásahy zeleň ve městě čekají? Opět jde o pravidelné prořezávání alejí, stromů stínících osvětlení, zmlazování přerostlých keřů nebo o odstraňování přestárlých, poškozených, nebezpečně nahnutých či odumírajících a uschlých dřevin, jež ohrožují bezpečnost.

Zastíněná okna

„Také se jedná o stále více stromů, které byly kdysi nevhodně vysázené v těsném sousedství domů, způsobují silné zastínění oken bytů a jejich obyvatelé požadují odstranění těchto dřevin. Taková situace je hlavně na sídlištích ve Žďáře 3, 4 a 6,“ přiblížila Marie Šustrová ze žďárského komunálního odboru.

Nepříznivě se nyní podle ní projevuje i v minulosti nepravidelně prováděná obnova zeleně a především pak špatné plánování nové výsadby. Stromy tak byly zasazovány nejen příliš blízko obytných domů, ale také nad podzemními inženýrskými sítěmi. To pak vede ke střetům mezi požadavky investičního rozvoje města a prioritami ochrany a tvorby životního prostředí.

Zvyšující se počet alergiků zase ovlivňuje počet silně alergizujících bříz na území města nemocní lidé často požadují jejich odstranění. „Většina zásahů ať už kácení či prořezávky, se děje na popud občanů,“ upozornila Marie Šustrová. Zároveň také dodala, že se lidem snaží vycházet vstříc i ohledně žádostí na novou výsadbu, je-li to technicky a finančně únosné.

Nelze však vysazovat dřeviny nad podzemními inženýrskými sítěmi, které jsou ale nyní už téměř všude. Hledání vhodných lokalit je proto stále složitější. „Z plánovaných nových výsadeb lze uvést například ulici Sychrova, kde bylo pokáceno pět vzrostlých lip v havarijním stavu a na jaře zde bude provedena náhradní výsadba,“ dodala Marie Šustrová.

V uplynulém roce bylo dle informací komunálního odboru v okresním městě pokáceno celkem 68 stromů. Nově vysázeno pak 76.