Kromě divokých kachen a labutí se v zimě na vodních tocích a rybnících Žďárska objevují i ledňáčci říční, volavky popelavé, skorci vodní a další ptačí druhy. „Letos jsem na žádné zajímavé druhy nenarazil, ale v lednu 2018 jsem zaznamenal i racka bělohlavého a racka chechtavého. Daly se pozorovat i husice nilské, které hnízdí na Horním rybníku. Letos tam ale nebyly, rybník byl v době sčítání zamrzlý,“ okomentoval letošní a loňskou situaci Vladimír Mikule.

Doba monitoringu vodního ptactva je pro všechny dobrovolníky, kteří se touto činností zabývají, přesně daná. V letošním roce připadla na víkend 11. a 12. ledna. A může se sčítat i týden před a týden po oficiálním datu. „Letos jsem na Sázavě sčítal 5. ledna. Vzhledem k tomu, že byla mírná zima a většina vodních toků na Žďársku byla bez ledu, bylo sečteno pouze 530 kachen divokých, jeden ledňáček říční a jedna volavka popelavá. Lepší je, když je větší zima. Ta donutí vodní ptáky stáhnout se na nezamrzlé úseky,“ podotkl Mikule.

Kačer u Domu kultury

Jeho slova potvrzuje i situace z konce ledna, tedy z doby, kdy došlo k poklesu teplot. „V tu dobu jen mezi žďárským Domem kultury a hrází Pilského rybníka už bylo pět ledňáčků říčních,“ řekl Mikule.

Během svých výprav za vodním ptactvem se občas setká i s něčím naprosto nečekaným. Například v zimě na přelomu let 2018 a 2019 zimoval na Sázavě kousek od Domu kultury kačer kachničky mandarinské. „A u barokního mostu se zase zdržovala samice kachničky karolínské. V obou případech se jednalo o uprchlíky z chovu. Asi nejzajímavější sčítání bylo v roce 2018, tehdy jsem napočítal nejvíce druhů vodních ptáků,“ nechal se slyšet amatérský ornitolog.