Konstatovalo to výroční shromáždění starostů 257 sborů v neděli v kulturním domě v Novém Městě na Moravě.

Pouze malý sbor v Blatinách zanikl. Řady dobrovolných hasičů v okrese se však rozšířily o 120 členů. „Máme nyní 10 668 dobrovolných hasičů a mládneme, mezi novými tvářemi jsou ženy, mládež a děti,” řekl starosta okresního sdružení hasičů Luboš Zeman.

Že se shromáždění konalo právě v Novém Městě na Moravě, nebylo tak úplně od věci. Tamější dobrovolní hasiči vloni nejčastěji ze všech vyjížděli k požárům, nehodám, technickým haváriím, živelním pohromám. „V podstatě byli každý třetí den na nohou,“ vyzvedl ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Drahoslav Ryba.

Ivo Havlík