Vzorky byly odebrány na počátku listopadu a následná kontrola v hygienické laboratoři prokázala, že je tato voda vhodná ke konzumaci.

Listopadovým testováním prošel pramen Klafar, jenž se nachází v úvoze vedoucím stejnojmenným sídlištěm, a studánka Salvátorka, kterou lidé najdou v lesích za Pilskou nádrží. Ze třetího pramene s názvem U Křiváku tentokrát vzorky vody testovány nebyly.