Sociální služby vznikly 1. července 1992 transformací Okresního ústavu Sociálních služeb Žďár nad Sázavou. „Sociální služby města provozovaly od počátku pečovatelskou službu, domácí ošetřovatelskou péči, denní stacionář a azylovou ubytovnu pro muže. K těmto službám se od následujícího roku přidal klub pro děti. Koncem roku 1997 pak převzaly Sociální služby do užívání budovu domova důchodců. Nejmladší službou je domov se zvláštním režimem, který se nachází v pronajatých prostorách bývalého hotelu Fit. Organizace jej provozuje od roku 2008 a má kapacitu 40 lůžek,“ sdělil Václav Šerák, ředitel Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou.

Příspěvková organizace města má v současné době registrováno celkem šest sociálních služeb, navíc provozuje i jedno nestátní zdravotnické zřízení a dále půjčovnu zdravotnických a rehabilitačních pomůcek. Město disponuje čtyřmi domy s pečovatelskou službou, v nichž je celkem 212 bytů. Kromě toho zajišťuje pečovatelská služba také provoz klubů důchodců. Azylový dům a dočasné ubytování v něm zase vyhledávají muži, již se ocitli bez střechy nad hlavou. Domov pro seniory nabízí celoroční péči a disponuje 54 lůžky. „Denní stacionář byl původně určen jen pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Službu jsme ale rozšířili otevřením druhého stacionáře, který poskytuje péči seniorům,“ uvedl Šerák. A posláním nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Esko je zase poskytovat zázemí dětem a mladým lidem ze Žďáru, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Sídlí na Stalingradě.

„Bez ohledu na politickou reprezentaci, vedení města vždy podporovalo sociální služby a město přispívá na všechny sociální služby nejvíce v Kraji,“ tvrdí Václav Šerák.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Sáblíková: Těším se na olympiádu…I na státní vyznamenání