Svítit bude také Čechův dům na sousedním náměstí Havlíčkově. Výzdoba budov ve středu města bude letos podobná jako loni, většina domů kolem náměstí se „oděje"do bílého. Město před pár lety sváteční výzdobu rozšířilo.

Aby mělo centrum Žďáru v adventním čase stejný ráz, dohodla se radnice na spolupráci a jednotné barevné podobě vánoční výzdoby i se soukromými majiteli domů. Vánoční strom bude na náměstí Republiky svítit od první adventní neděle 29. listopadu. Program vítání adventu začne v 16 hodin, strom se pak slavnostně rozsvítí v 16.45 hodin.