Žďárská radnice tímto hodlá podpořit prevenci, bezpečnost a veřejný pořádek ve svobodárnách v lokalitě Žďár nad Sázavou 3 a jejich okolí, kde žije početná romská komunita. Úkolem domovníka, který má začít pracovat od začátku příštího roku, bude především udržovat pořádek a provádět drobné opravy ve všech sedmi svobodárnách a rovněž organizovat nájemníky ke společným aktivitám pro zlepšování života v lokalitě a odstraňování problémů při občanském soužití.

„Domovník – preventista bude dohlížet především na dodržování domovního řádu, požárních a hygienických předpisů a naplňování
požadavků základních legislativních norem, předcházet a minimalizovat projevy společensky nežádoucího jednání a ve spolupráci s asistenty prevence kriminality provádět sociálně situační prevenci,“ uvedla preventistka městské policie Dagmar Pálková. „Pozice neklade nároky na kvalifikaci, což dává šanci i osobám obtížně uplatnitelných na trhu práce. Podmínkou však je neformální autorita, umění zvládat nestandardní a konfliktní situace a především kladný vztah k oblasti údržby domu,“ dodala Pálková.

Iné Kafe
Na cyklostezce se nebude sportovat, ale tančit

Domovník stalingradských svobodáren bude zaměstnaný na dobu určitou – od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019. Jeho mzdu i potřebné vybavení zcela pokryje státní dotace.

S prevencí kriminality souvisí také činnost asistentů prevence kriminality (APK), kteří jsou nyní ve Žďáře čtyři – dvěma částečně hradí mzdu ministerstvo práce a sociálních věcí, další dva podporuje dotace ministerstva vnitra. „Velmi se nám osvědčili, je to kladně přijímáno i občany, podle zpětné vazby od obyvatel i obchodníků ve Žďáře 3,“ přiblížil vedoucí žďárských strážníků Martin Kunc.

Asistenti prevence kriminality, kteří nedisponují pravomocemi strážníků, ale patří do stavu městské policie, se v ulicích Žďáru poprvé objevili v září 2013.